Najít kázání

Alianční týden modliteb - Vzdělání

Řečník: Jana Daněčková
6:41

Jednota v rozmanitém těle

Řečník: Martin Horák
Bible: 1. Korintským 12:12
18:48

Blahoslavení milosrdní

Řečník: Igor Mamojka
Bible: Jan 8:2, Jonáš 4, Matouš 5:7
19:20

Neznesvětíš svou dceru

Řečník: Petr Dvořáček
Bible: Leviticus 19:29, Lukáš 7:36
24:10