Najít kázání

Život jako běh

Řečník: Tony Landini
Série: Obecné
Bible: 1. Korintským 9:24, 2. Timoteovi 4:7, Židům 1:3, Židům 12:1
29:46

Jsme jako mlha - teď tu jsme a za chvíli být nemusíme

Řečník: Tony Landini
Série: Obecné
Bible: Jakubův 4:13, Izajáš 40:8, Římanům 8:28, Židům 6:19
29:12