Najít kázání

Slavnost 120. výročí založení sboru

Řečník: Milan Kern
Série: Tématické
Bible: Filipským 1:3
47:30

Skloňme se před Bohem nejen svými ústy

Řečník: Milan Kern
Série: Obecné
Bible: Filipským 4:11
30:00

Konference 2016

Řečník: Milan Kern
Série: Konference
Bible: Matouš 11:28
30:33

Mojžíšovy přímluvy za rebely

Řečník: Milan Kern
Bible: Exodus 33:1
26:32

Bůh pro každou generaci

Řečník: Milan Kern
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 78
29:17