Videopřenos bohoslužby 20.6.2021: Boží otcovské srdce. Den otců.

Otcové jsou u začátku života každého z nás. Formují náš život a utváří naši identitu. Jaký má charakter a jak utváří naši identitu náš nebeský Otec?

 • S ohledem na aktuální zpřísnění omezení v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je omezen počet účastníků bohoslužeb na 65 účastníků. Aktuálně probíhají dvě nedělní shromáždění a dále pak jedno čtvrteční:

  • neděle 9:00 - 10:00 bohoslužba (živě přenášena)
  • neděle 10:30 - 11:30 bohoslužba se zaměřením na rodiny (bez živého přenosu)
  • čtvrtek 19:00 čtvrteční shromáždní (živě přenášeno)

  Pro účast na nedělních bohoslužbách je nutná předchozí registrace. Těšíme se na vás na některém z pravidelných shromáždění.

  Shromáždění jsou nadále přenášeny živě na našem Youtube a Facebooku, a také živým audio přenosem. Záznamy kázání najdete na webu nebo ve vaší podcastové aplikaci, například na Spotify.

on Posted in Kázání.

Žijeme ve zvláštní době, kterou nikdo z nás nezažil. Celé národy jsou v karanténách kvůli koronavirové nákaze, která se šíří světem a mnoho lidí ovládá strach. Podle propočtů na tuto nemoc zemře 1-3% nakažených lidí. Ale je tu mnohem závažnější nemoc, která je 100% smrtelná a tou je lidský hřích. Je plíživá, často nenápadná a maskující se za kde co a leckdy i dobrého. Ale o to je zákeřnější.
Jedním z takových zákeřných a zároveň mocných hříchů je neodpuštění.

O síle odpuštění, o moci, která v nás může způsobit, abychom odpustili i „neodpustitelné“, mluvil ve svém kázání Pavel Smilek. Záznam celé bohoslužby začíná až v čase 1:30 a je včetně chval a modliteb. Kázání pak začíná v čase 19:48 - Co když mám problém odpustit?.

on Posted in Kázání.

Když se řekne poklad, co si pod tím představíte? Je to majetek nebo v současné situaci např. zásoby potravin a dalších věcí nezbytných pro život? A co má v našem životě největší hodnotu? Je to rodina, církev, zaměstnání, postavení nebo třeba majetek?
Poklady je nutné „zkoušet“. Stejně jako zlato se zkouší ohněm, i naše „poklady“ musí projít ohněm zkoušky, nebo chcete-li krize. I koronavirová krize před nás tedy klade otázky a odhaluje, co je pro nás skutečně cenné, co jen říkáme a co skutečně děláme. Kde je naše srdce.
Stephen Folker ve svém prvním českém kázání mluvil o Božím království a skutečných pokladech - Našel jsi svůj poklad?.

on Posted in Kázání.

Zlo je zlo, ať se ho snažíme pojmenovat jakkoli. A že je ho kolem dost, o tom asi není potřeba příliš diskutovat. Ostatně ruku na srdce, je ho hodně i v nás samotných. Nikdo není bez viny. To není omluva, zlehčení, ale holá realita. Každý zhřešil a je tak daleko od Boží slávy. Každý je odsouzen k věčnému zatracení.
Je tu ale jedno „Ale“. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíšovou obětí jsme smířeni s Bohem. Stali jsme se Jeho lidem. Bůh nenavidí hřích, ale miluje hříšníka. A protože vrůstáme do podoby Kristovy, máme to dělat také tak. Nemáme zůstat neteční ke zlu, pojmenovávat ho a odkrývat, ale milovat i toho, kdo ho činí.
Záznam kázání Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Trápí tě zlo v tomto světě?.

on Posted in Kázání.

Jako lidé máme tendenci si ostatní lidi zařadit do různých skupin. O tom už tu byla řeč. Ale často máme tendenci si takto „zaškatulkovat“ i Pána Ježíše Krista. Je to vůbec možné? Pavel Coufal se ve svém kázání zamýšlel nad tím, jaký vlastně je Ježíš a o co přicházíme, pokud bychom se dopustili jeho „zaškatulkování“ nějakým zkratkovitým soudem - Ježíš se vymyká našim představám.

on Posted in Kázání.

Co to znamená být jako Kristus, proč bychom to vlastně měli chtít a jak se to děje? To jsou otázky, na které hledal odpovědi ve svém kázání Dr. Van Sanders, vedoucí misijního centra v Truett McConnell University a jeho záznam je k poslechu zde - Proměněni do podoby Krista.

on Posted in Kázání.

Ježíš Kristus, tak jak jej často prezentuje Svět, je historická postava, učitel, jehož myšlenky a postoje jsou často následováníhodné, ale těžko splnitelné. Ale je-li Pán pánů a Král králů, jak můžeme číst ve Zjevení Janově 17:14 a 19:16, pak je to problém. Žádný ze světových vládců nemá zájem na tom, aby jim někdo vládnul. A jestliže křesťané vyhlašují, že Ježíš Kristus, ten ukřižovaný je skutečným Pánem celého stvoření, pak ti kdo toto prohlašují, se dostávají do nelibosti, jsou pronásledováni a zabíjeni, aby byl jejich hlas umlčen. Ale kdo může umlčet Boží hlas? Když my nebudeme z jakéhokoli důvodu mluvit, bude místo nás mluvit třeba kamení.

Záznam čtvrtečního kázání Pavla Coufala je k poslechu zde - Proč se divíme, že svět nenávidí křesťany?.

on Posted in Kázání.

Kdyby Ježíš žil v současnosti, asi by pro svá podobenství použil jiné příklady. V naší době by např. mohl použít podobenství o embryu - když je počato, je to jedna buňka, která je vidět jen pod mikroskopem. Ale za nějakou dobu se narodí nový člověk. Nejdřív je malý, ale roste až je z něj dospělý muž nebo žena.
Ježíš vždy mluví ke svým posluchačům tak, aby mu i malé dítě rozumělo. Proto mluví o hořčičném zrnu, o něčem, co každý zná. V jeho příběhu se jedná se o semeno brukve černé, která může dorůst až do výšky téměř 3m. A na něm Ježíš ve svém podobenství ukazoval, že něco tak malého, co se nám to může snadno vykutálet z ruky, může být v konečném důsledku velké. Něco, co můžeme považovat za nicotné, zbytečné, může být ve skutečnosti třeba velmi cenné.

Poslechněte si kázání Pavla Coufala o podobenstvích o hořčičném zrnu a kvasu - Vidím malé věci, věřím ve velké.

on Posted in Kázání.

Aby mohlo obilí nést užitek, musí se zasadit, být dáno do země. Po nějaké době už ale v zemi zrno nenajdeme, vyroste z něj nová rostlina a všechno, co bylo v semínku spotřebuje pro svůj růst. Ale také nemusí vyrůst, protože třeba shnije.
Obiloviny, ale i jiné plodiny se šlechtí, aby vydaly co největší výnos.
Když Pán Ježíš mluvil o tomto podobenství, mluvil o Slovu, které od něj vychází a zasévá se v nás. Asi nemusíme pochybovat o tom, že to je to nejlepší a nejkvalitnější zrno. Ale dá se přenést i na nás. Kdy i my „zaséváme“ naše vlastní schopnosti a talenty, aby vyrostla úroda. A jaké je naše zrno? Je šlechtěné Slovem nebo nám stačí chudá úroda planého obilí? Stojíme o hojnost, které vychází ruského slova obilje nebo naše zrna zahnívají?

Nechte se inspirovat kázáním Pavla Coufala. Záznam je k poslechu zde - Jak můžeš přinést velký užitek?.

on Posted in Kázání.

Bůh se nemusí nijak prezentovat. Nemá zálibu v předvádění se. Není to známý bavič, pouliční křikloun nebo parlamentní diskutér. Kdo tedy je a jak a komu se ukazuje? Poslechněte si záznam kázání Pavla Smilka o Boží tiché řeči k pokorným lidem - Komu se Bůh zjevuje?.

on Posted in Kázání.

Jedno přísloví říká, že „nemusí pršet, stačí, když kape“. A další, že „tichá voda břehy mele“. První vnímáme obvykle tak, že nemusíme chtít hodně, ale že často stačí i málo, aby bylo dobře. To druhé pak, že nás něco, co bychom vůbec nečekali, většinou příjemně překvapí. Ale co když se na ně podívame z jiného úhlu. Třeba z pohledu hříchu, kdy hřích pomalu podrývá naše jistoty, kdy jsme ochotni ke kompromisům a třeba i relativizaci našeho dříve pevného zakotvení v Kristu. Kdy nám stačí míň a třeba i nekvalitního slova z kdo ví jakých filozofických zdrojů.

O nebezpečí, která na nás číhají, když slevíme z Božího pohledu na náš život, mluvil ve svém kázání Pavel Smilek. Poslechněte si jeho záznam - Proč bývá naše víra nestabilní?.

on Posted in Kázání.

Lidé bez Krista jsou jako ovce bez pastýře. Úkolem církve je jít ke všem národům, získávat pro Krista učedníky, křtít je na vyznání víry a učit je, aby zachovávali všechno, co Ježíš přikazoval, abychom dělali.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala o úkolu církve, jak jej zaznamenal evangelista Matouš v 9. a 10. kapitole svého evangelia - Jste vysláni přinášet lidem život.