Videopřenos bohoslužby 25.7.2021: Hleď na Boha a jenom na něj

Izraelci měli za to, že král v čele Izraele bude lepší a praktičtější varianta než Bůh. Jak brzy poznali negativní dopady svého rozhodnutí! A co my? Kdo je pro nás zdrojem naděje a bezpečí? Člověk nebo Bůh?

  • S ohledem na aktuální omezení v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je omezen počet účastníků bohoslužeb. Během prázdnin probíhá jedno nedělní shromáždění a jedno čtvrteční:

    • neděle 9:00 - 10:00 bohoslužba (živě přenášena)
    • čtvrtek 19:00 čtvrteční shromáždní (živě přenášeno)

    Těšíme se na vás na některém z pravidelných shromáždění.

    Shromáždění jsou nadále přenášeny živě na našem Youtube a Facebooku, a také živým audio přenosem. Záznamy kázání najdete na webu nebo ve vaší podcastové aplikaci, například na Spotify.

Rozloučení s bratrem Pavlem Coufalem ve službě kazatele sboru

on . Posted in Pozvánky.

Nedělní bohoslužba byla v mnohém mimořádná. Jednak se konala s ohledem na vyšší kapacitu sálu v KC Babylon, ale především to byla neděle, ve které jsme se loučili s šestnáctiletou službou bratra kazatele Pavla Coufala v našem sboru.

Přinášíme vám záznam této bohoslužby na sborovém youtube kanálu.