Videopřenos bohoslužby 19.9.2021: Boží děti

Kdo se narodí znovu, má identitu Božích dětí. Pojďme žasnout nad Boží svrchovanou milostí, která otevírá náš duchovní zrak. Potom vidíme jasně osobu a dílo Ježíše Krista.

  • S ohledem na aktuální omezení v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je omezen počet účastníků bohoslužeb. Během prázdnin probíhá jedno nedělní shromáždění a jedno čtvrteční:

    • neděle 9:00 - 10:00 bohoslužba (živě přenášena)
    • čtvrtek 19:00 čtvrteční shromáždní (živě přenášeno)

    Těšíme se na vás na některém z pravidelných shromáždění.

    Shromáždění jsou nadále přenášeny živě na našem Youtube a Facebooku, a také živým audio přenosem. Záznamy kázání najdete na webu nebo ve vaší podcastové aplikaci, například na Spotify.

Jak uvěřit?

on . Posted in Základy víry.

„Uvěření“ v Ježíše jak svého Pána a Spasitele. Někdy ho v křesťanské terminologii, a také přímo v Bibli najdeme jako „obrácení“. Je to překlad řeckého slova metanoia, které se ve slovesném tvaru dá přeložit slovy „obrátit se“ nebo slovy „činit pokání“. Jde o zásadní proměnu života, která obsahuje tři klíčové body:

1.       Přiznat

2.       Vyznat (uznat)

3.       Opustit

1 – Přiznávám, že věci jsou takové, jak je popisuje Bůh. Ne takové, jak je popisuji já. Ne já budu soudit „boha“ a ostatní podle mých měřítek, ale Bůh bude jednou soudit mě podle svých pravidel. Bude soudit mě, hříšného člověka, který si za svou minulost nezaslouží nic jiného než Boží odsouzení. Opravdové peklo. Nestačí si to přiznat intelektuálně, ale také emocionálně mi to musí vadit natolik, abych byl ochoten to změnit. A ke slovu přichází i třetí složka lidské osobnosti – vůle. Chci to změnit. Rozhodnu se, že to tak dál nenechám, ale chci to změnit.

2 – Uznávám, že jedinou cestou, jak se zbavit svých vin, je pomoc zvenčí. Já se sám neočistím a před Božím trestem neuteču. Jakékoli lidské pokusy o sebezdokonalení nebo o uchlácholení vlastního svědomí jsou omezené a v konečném důsledku neúčinné, protože neřeší problém hříchu před Bohem. Uznávám, že to sám nedokážu. Vnější pomocí musí být to, že za mě někdo jiný zaplatí trest. Ale kdo, když všichni ostatní lidé jsou na tom stejně jako já? Všichni kromě jednoho. Kromě Ježíše, který nikdy žádný hřích nespáchal. Proto také právem mohl prohlásit, že On sám je jedinou cestou k Bohu. Uznávám, že jedině Ježíš může můj problém vyřešit a může mi pomoci.

3 – Opouštím svou mylnou představu, že svůj život si nejlépe zvládnu já sám. Ježíš jako můj Stvořitel to zvládne mnohem lépe než já. Nabízí mi pomoc jako Zachránce, Spasitel. A já s Ním uzavírám smlouvu: Já se vzdávám sám sebe i všeho, co mám. Ježíš pak převezme vládu nad mým životem. Bude mi Pánem, kterému budu patřit a poslouchat Ho. Ale zároveň vím, že mi bude tím nejlepším Pastýřem, který mě bezpečně povede. A slovně to Ježíši všechno řeknu. (Rozhovoru s Bohem se říká modlitba.) Je jedno, jestli budu mluvit nahlas nebo jestli budu šeptat. Ale nezapomenu Ježíše poprosit za odpuštění, požádat o to, aby převzal můj život, a poděkovat Mu za Jeho ochotu toto všechno pro mě udělat.

Neexistuje žádná zázračná, jediná správná formulka nebo předepsaná modlitba. Když si v upřímnosti s Ježíšem vyříkáme výše zmíněné tři body, můžeme si být jistí, že Ježíš nás vezme vážně. A je pak na nás, abychom my celý život brali vážně naši část smlouvy s Ním.

Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra