Videopřenos bohoslužby 19.9.2021: Boží děti

Kdo se narodí znovu, má identitu Božích dětí. Pojďme žasnout nad Boží svrchovanou milostí, která otevírá náš duchovní zrak. Potom vidíme jasně osobu a dílo Ježíše Krista.

  • S ohledem na aktuální omezení v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je omezen počet účastníků bohoslužeb. Během prázdnin probíhá jedno nedělní shromáždění a jedno čtvrteční:

    • neděle 9:00 - 10:00 bohoslužba (živě přenášena)
    • čtvrtek 19:00 čtvrteční shromáždní (živě přenášeno)

    Těšíme se na vás na některém z pravidelných shromáždění.

    Shromáždění jsou nadále přenášeny živě na našem Youtube a Facebooku, a také živým audio přenosem. Záznamy kázání najdete na webu nebo ve vaší podcastové aplikaci, například na Spotify.

on Posted in Kázání.

Lidé bez Krista jsou jako ovce bez pastýře. Úkolem církve je jít ke všem národům, získávat pro Krista učedníky, křtít je na vyznání víry a učit je, aby zachovávali všechno, co Ježíš přikazoval, abychom dělali.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala o úkolu církve, jak jej zaznamenal evangelista Matouš v 9. a 10. kapitole svého evangelia - Jste vysláni přinášet lidem život.

on Posted in Kázání.

Většina lidí končí na tom, na co si mohou tak říkajíc sáhnout. Ostatně i Jurij Gagarin pronesl památnou větu: „Někteří lidé říkají, že tam nahoře je Bůh. Díval jsem se kolem sebe celý den, ale nikoho jsem tam neviděl. Neviděl jsem tam ani anděly, ani Boha.“
To, že něco není vidět, ještě neznamená, že to neexistuje… I v současnosti se věda potýká s tím, že nemůže detekovat a tak zjistit vlastnosti tzv. temné hmoty a temné energie. A přitom to vypadá, že je jich podle propočtů ve vesmíru dokonce větší množství než toho, na co si „můžeme sáhnout“.
Co potom Bůh? Ten, který vesmír stvořil a není prostorem vesmíru omezen…
Duchovní svět je realita. Ten dobrý i ten zlý. Pán Ježíš, vtělený Bůh, ovšem vládne nade všemi. Co to znamená pro nás, o tom přemýšlel ve svém kázání Vilém Kubiena - Ježíšova moc nad duchovním světem.

on Posted in Kázání.

Jak je už každoročním zvykem, vždy na Silvestra si sbor „vylosuje“ verš pro následující rok. Tím letošním je verš uvedený v Markově evangeliu 11:25. Jeho tématem je odpuštění, ale v kontextu se týká modlitby.
Modlitba je důležitá, to všichni víme. Ale modlitba bez odpuštění, co kdo proti komu máme - a přiznejme si, že často máme - je planá. Přicházet k Otci a prosit bez toho, abychom odpustili, je jako v podobenství o zlém služebníku v Matoušově evangeliu 17:23-35.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala o odpouštění - Novoroční verš sboru.

on Posted in Kázání.

V životě považujeme některé věci za zisk - rodinu, vzdělání, zdraví, dobrou práci apod. - a něco za ztrátu. A většinou je to poplatné tomu, v jakém období svého života a životní situaci se nacházíme.
Někdy ale to, co považujeme za zisk a hlavně na čem lpíme, může být v konečném důsledku ztrátou.

Pavel Smilek ve svém kázání ukazoval jak jeho jmenovec apoštol Pavel vnímal ztráty a zisky a jak je můžeme přijmout do svých životů. Záznam si můžete poslechnout zde - Jak a za co nás Bůh jednou odmění?.

on Posted in Kázání.

V životě máme jen jednu naprostou jistotu - když jsme se narodili, jednou zemřeme. Život ± známe. Sice v něm často padáme a občas děláme i nějaké veletoče, ale tak nějak se v něm jsme schopní pohybovat, žít. Ale když přijde slovo na smrt, je to něco, s čím se nedovedeme vypořádat. Je to něco neuchopitelného. Konec. A co pak? Je vůbec něco „pak“?
Bůh jako Stvořitel omezil lidský život časem zrození a smrtí. Ale jako křesťané víme, že fyzickou smrtí život nekončí. Tedy končí tak, jak jej známe, ale nekončí definitivně. Ta definitiva přichází až následně. A o tom, jaká bude rozhodujeme během svého života.

Bůh je tedy nejen tvůrce, ale i Pánem. On rozhodne, o každém z nás podle jednoznačných, neměnných měřítek. O moci Ježíše nad životem i smrtí ve svém kázání mluvil Pavel Smilek - Ježíšova moc nad životem i smrtí.

on Posted in Kázání.

Máme asi všichni rádi, když je hezké počasí, neprší, není ani horko, ale ani chladno a je nám dobře. Taková pohoda. Kdo by to nechtěl, že?
Ale pokud budeme upřímní, přiznáme, že taková „pohoda“ nás k ničemu nenutí, nikam nás neposouvá. A jak říká klasik: „Prožíváme-li delší dobu idylu, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz.“
Ano, krize a bouře jsou to, co nás nutí reagovat a vyvolává tak příležitosti udělat něco jinak a možná lépe. Ostatně ten citát pokračuje: „Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála. A na to, že bylo ostatně v naší moci aby jenom hřála.“

Na bouře nejsme naštěstí sami. Máme mocného Přímluvce, Pevnou skálu, Nedobytný hrad. A o tom ve svém kázání mluvil Pavel Coufal - Ježíšova moc nad našimi bouřemi.

on Posted in Kázání.

Současný svět má tendenci lékařskou péči až zbožšťovat. A ano, současná medicína opravdu umí divy, o kterých se lidem na začátku minulého století, natož v Ježíšově době ani nezdálo. Umíme přečíst genom jak buněk, tak i třeba virů. Máme očkovací látky na řadu nemocí. Ale medicína neumí vše. A mnohému ani nerozumí, protože se spousta věcí odehrává ve skrytu uvnitř buněk nebo ve složité chemické „komunikaci“ mezi nimi.
Jediný, kdo ví a zná a může tedy měnit do hloubky, je Tvůrce, Bůh.

Pavel Coufal se ve svém kázání zamýšlel nad tím, jakou moc má Ježíš, vtělený Bůh, i nad našimi nemocemi - Ježíšova moc nad našimi nemocemi.

on Posted in Kázání.

Přelom roku pokaždé přináší myšlenky na určité bilancování. A taky přemýšlení a někdy i dělání předsevzetí, která, ruku na srdce, velmi často nedodržíme. Ale ono ohlédnutí zpět nám dává důvod k vděčnosti a jistotu do budoucnosti.

Pojďte si připomenout novoroční kázání Pavla Coufala - Pohled víry do budoucích dní.

on Posted in Kázání.

K pohodě Vánoc patří cukroví, vánočka, pohádky, kapr či jiná ryba a hlavně pohoda. Ale je to tak? Co je vlastně za našimi Vánocemi? Jaká je realita českých Vánoc? Spousta peněz, stres, hlavně aby toho bylo hodně? A co to vypovídá o té "„pohodě“?

O tom jaká je, nebo lépe by mohla být, realita Vánoc mluvil kazatel Pavel Coufal - Ježíš: kulisa nebo realita našich Vánoc?.