Oznámení

 • Nedělní bohoslužba 28.6.2020

  Za koho pokládáš Ježíše?
  O otázce, kým je pro nás Ježíš a jak naše odpověď mění náš život, bude hovořit kazatel Pavel Coufal. V neděli 28. 6. 2020 v 9:00 hod. Srdečně zveme.

  Nedělní bohoslužba 21.6.2020

  Jak mám uctívat Boha?
  Zveme vás na nedělní bohoslužbu v 9:00 hod. Kázat bude Pavel Smilek st.

  Videopřenosy 

  Zveme Vás ke sledování našich pravidelných videopřenosů každou neděli v 9:00 a každý čtvrtek v 19:00. Záznamy již proběhlých přenosů najdete na našem Youtube kanálu  nebo tomto následujícím odkazu:

  Záznamy videopřenosů

on Posted in Kázání.

Mnoho lidí myslí, že stačí, když budou žít podle svých představ +/- dobře, dostanou se do nebe. Někteří si myslí, že když se zaštítí jménem Ježíš, budou v nebi. Ale je to pravda? Nenalhávají si to? Kde je dělicí čára, která rozdělí, kdo bude a kdo nebude v nebi?

Lukáš Makovička ve svém kázání mluvil o víře, důvěře a Božích představách o nich, jak je čteme v Bibli. Záznam si poslechněte zde - Jak umíme klamat sami sebe.

on Posted in Kázání.

„Co nechceš sám, nedělej druhým“, je celkem známý koncept. Ale Pán Ježíš jde dál: „Jak byste chtěli, aby ostatní jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi.“ Je to aktivní postoj oproti původnímu pasivnímu. Jdeme ostatním naproti, neseme svou kůži na trh a nemáme jistotu, že to bude oceněno. A přesto to máme dělat.

Záznam nedělního kázání Zdeňka Pokorného je k poslechu zde - Zlaté pravidlo života.

on Posted in Kázání.

Milující rodiče dávají svým dětem dobré věci. Poslouchají pozorně, co potřebují a na jejich potřeby reagují. A o to víc náš Nebeský Otec.
Bůh slyší každou naši prosbu.

Proste, hledejte, tlučte na dveře. Buďte vytrvalí. To jsou imperativy, které ve svém kázání o modlitbě zmiňoval Pavel Smilek. Jeho záznam je k poslechu zde - Bůh nás slyší a vyslýchá naše modlitby.

on Posted in Kázání.

Současná společnost stejně jako Pán Ježíš říká: „Nesuďte!“ Ale v případě společnosti jde o to, že si má každý dělat, co chce, věří čemu chce a ostatní nemají právo posuzovat, jestli je to dobře nebo ne.

Pavel Coufal ve svém kázání ukazoval Boží přístup k posuzování dobrého a zlého - Kdy jsi byl naposledy u očního?.

on Posted in Kázání.

Když někam cestujeme, většinou se snažíme být co nejdříve v cíli. Ale mnohem důležitější a i v životě cennější je, když je i cesta sama důležitá. Ne že by cesta byla cílem, ale je důležitá v samotném putování. Když se totiž zaměříme jen na cíl, často mineme to, co je po cestě krásné.

Záznam zamyšlení kazatele Pavla Coufala z čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout zde - Jsou jen dvě cesty.

on Posted in Kázání.

Pán Bůh je nezávislý a to pro nás není vždy příjemné. Nedá se strčit do škatulky, což by bylo v mnoha případech pohodlné. Je Pán a Bůh. Nazývá věci pravým jménem.

Co jsou perly a kdo jsou svině ve známém textu z Matoušova evangelia hovořil ve svém kázání Pavel Coufal. Jeho záznam si poslechněte zde - Co znamená: nehaž perly před svině.

on Posted in Kázání.

Rodiče milují své děti. Alespoň většinou to tak platí. A proto chtějí pro své děti to nejlepší. A to i když to děti někdy bolí a někdy nechápou, proč třeba nedostanou něco, si myslí, že potřebují nebo chtějí a dostanou něco jiného. O co víc nás ale miluje Pán Bůh, o kterém Bible mluví jako o Otci.
„Neboj se“, říká Bůh ve svém Slově 365x. Tedy na každý den. Jedinou starostí by tedy mělo být být s Ním.

Kazatel Pavel Coufal povzbuzoval, abychom starosti o každý den přenechali milujícímu Bohu - Nemusíš žít v neustálých starostech.

on Posted in Kázání.

Že vynález páry, tedy objevení toho, k čemu pára slouží, změnilo svět, nám možná dnes už úplně nedochází. Co znamená Pavlova výzva „Buďte vroucího ducha“, o tom mluví kazatel litoměřického baptistického sboru Jaroslav Pleva - Buďte vroucího ducha.