Videopřenos bohoslužby 19.9.2021: Boží děti

Kdo se narodí znovu, má identitu Božích dětí. Pojďme žasnout nad Boží svrchovanou milostí, která otevírá náš duchovní zrak. Potom vidíme jasně osobu a dílo Ježíše Krista.

  • S ohledem na aktuální omezení v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je omezen počet účastníků bohoslužeb. Během prázdnin probíhá jedno nedělní shromáždění a jedno čtvrteční:

    • neděle 9:00 - 10:00 bohoslužba (živě přenášena)
    • čtvrtek 19:00 čtvrteční shromáždní (živě přenášeno)

    Těšíme se na vás na některém z pravidelných shromáždění.

    Shromáždění jsou nadále přenášeny živě na našem Youtube a Facebooku, a také živým audio přenosem. Záznamy kázání najdete na webu nebo ve vaší podcastové aplikaci, například na Spotify.

on Posted in Kázání.

Mnoho lidí myslí, že stačí, když budou žít podle svých představ +/- dobře, dostanou se do nebe. Někteří si myslí, že když se zaštítí jménem Ježíš, budou v nebi. Ale je to pravda? Nenalhávají si to? Kde je dělicí čára, která rozdělí, kdo bude a kdo nebude v nebi?

Lukáš Makovička ve svém kázání mluvil o víře, důvěře a Božích představách o nich, jak je čteme v Bibli. Záznam si poslechněte zde - Jak umíme klamat sami sebe.

on Posted in Kázání.

„Co nechceš sám, nedělej druhým“, je celkem známý koncept. Ale Pán Ježíš jde dál: „Jak byste chtěli, aby ostatní jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi.“ Je to aktivní postoj oproti původnímu pasivnímu. Jdeme ostatním naproti, neseme svou kůži na trh a nemáme jistotu, že to bude oceněno. A přesto to máme dělat.

Záznam nedělního kázání Zdeňka Pokorného je k poslechu zde - Zlaté pravidlo života.

on Posted in Kázání.

Milující rodiče dávají svým dětem dobré věci. Poslouchají pozorně, co potřebují a na jejich potřeby reagují. A o to víc náš Nebeský Otec.
Bůh slyší každou naši prosbu.

Proste, hledejte, tlučte na dveře. Buďte vytrvalí. To jsou imperativy, které ve svém kázání o modlitbě zmiňoval Pavel Smilek. Jeho záznam je k poslechu zde - Bůh nás slyší a vyslýchá naše modlitby.

on Posted in Kázání.

Současná společnost stejně jako Pán Ježíš říká: „Nesuďte!“ Ale v případě společnosti jde o to, že si má každý dělat, co chce, věří čemu chce a ostatní nemají právo posuzovat, jestli je to dobře nebo ne.

Pavel Coufal ve svém kázání ukazoval Boží přístup k posuzování dobrého a zlého - Kdy jsi byl naposledy u očního?.

on Posted in Kázání.

Když někam cestujeme, většinou se snažíme být co nejdříve v cíli. Ale mnohem důležitější a i v životě cennější je, když je i cesta sama důležitá. Ne že by cesta byla cílem, ale je důležitá v samotném putování. Když se totiž zaměříme jen na cíl, často mineme to, co je po cestě krásné.

Záznam zamyšlení kazatele Pavla Coufala z čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout zde - Jsou jen dvě cesty.

on Posted in Kázání.

Pán Bůh je nezávislý a to pro nás není vždy příjemné. Nedá se strčit do škatulky, což by bylo v mnoha případech pohodlné. Je Pán a Bůh. Nazývá věci pravým jménem.

Co jsou perly a kdo jsou svině ve známém textu z Matoušova evangelia hovořil ve svém kázání Pavel Coufal. Jeho záznam si poslechněte zde - Co znamená: nehaž perly před svině.

on Posted in Kázání.

Rodiče milují své děti. Alespoň většinou to tak platí. A proto chtějí pro své děti to nejlepší. A to i když to děti někdy bolí a někdy nechápou, proč třeba nedostanou něco, si myslí, že potřebují nebo chtějí a dostanou něco jiného. O co víc nás ale miluje Pán Bůh, o kterém Bible mluví jako o Otci.
„Neboj se“, říká Bůh ve svém Slově 365x. Tedy na každý den. Jedinou starostí by tedy mělo být být s Ním.

Kazatel Pavel Coufal povzbuzoval, abychom starosti o každý den přenechali milujícímu Bohu - Nemusíš žít v neustálých starostech.

on Posted in Kázání.

Že vynález páry, tedy objevení toho, k čemu pára slouží, změnilo svět, nám možná dnes už úplně nedochází. Co znamená Pavlova výzva „Buďte vroucího ducha“, o tom mluví kazatel litoměřického baptistického sboru Jaroslav Pleva - Buďte vroucího ducha.