Videopřenos bohoslužby 20.6.2021: Boží otcovské srdce. Den otců.

Otcové jsou u začátku života každého z nás. Formují náš život a utváří naši identitu. Jaký má charakter a jak utváří naši identitu náš nebeský Otec?

 • S ohledem na aktuální zpřísnění omezení v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je omezen počet účastníků bohoslužeb na 65 účastníků. Aktuálně probíhají dvě nedělní shromáždění a dále pak jedno čtvrteční:

  • neděle 9:00 - 10:00 bohoslužba (živě přenášena)
  • neděle 10:30 - 11:30 bohoslužba se zaměřením na rodiny (bez živého přenosu)
  • čtvrtek 19:00 čtvrteční shromáždní (živě přenášeno)

  Pro účast na nedělních bohoslužbách je nutná předchozí registrace. Těšíme se na vás na některém z pravidelných shromáždění.

  Shromáždění jsou nadále přenášeny živě na našem Youtube a Facebooku, a také živým audio přenosem. Záznamy kázání najdete na webu nebo ve vaší podcastové aplikaci, například na Spotify.

on Posted in Kázání.

Když někam cestujeme, většinou se snažíme být co nejdříve v cíli. Ale mnohem důležitější a i v životě cennější je, když je i cesta sama důležitá. Ne že by cesta byla cílem, ale je důležitá v samotném putování. Když se totiž zaměříme jen na cíl, často mineme to, co je po cestě krásné.

Záznam zamyšlení kazatele Pavla Coufala z čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout zde - Jsou jen dvě cesty.

on Posted in Kázání.

Pán Bůh je nezávislý a to pro nás není vždy příjemné. Nedá se strčit do škatulky, což by bylo v mnoha případech pohodlné. Je Pán a Bůh. Nazývá věci pravým jménem.

Co jsou perly a kdo jsou svině ve známém textu z Matoušova evangelia hovořil ve svém kázání Pavel Coufal. Jeho záznam si poslechněte zde - Co znamená: nehaž perly před svině.

on Posted in Kázání.

Rodiče milují své děti. Alespoň většinou to tak platí. A proto chtějí pro své děti to nejlepší. A to i když to děti někdy bolí a někdy nechápou, proč třeba nedostanou něco, si myslí, že potřebují nebo chtějí a dostanou něco jiného. O co víc nás ale miluje Pán Bůh, o kterém Bible mluví jako o Otci.
„Neboj se“, říká Bůh ve svém Slově 365x. Tedy na každý den. Jedinou starostí by tedy mělo být být s Ním.

Kazatel Pavel Coufal povzbuzoval, abychom starosti o každý den přenechali milujícímu Bohu - Nemusíš žít v neustálých starostech.

on Posted in Kázání.

Že vynález páry, tedy objevení toho, k čemu pára slouží, změnilo svět, nám možná dnes už úplně nedochází. Co znamená Pavlova výzva „Buďte vroucího ducha“, o tom mluví kazatel litoměřického baptistického sboru Jaroslav Pleva - Buďte vroucího ducha.

on Posted in Kázání.

„Co nechceš sám, nedělej druhým“, je celkem známý koncept. Ale Pán Ježíš jde dál: „Jak byste chtěli, aby ostatní jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi.“ Je to aktivní postoj oproti původnímu pasivnímu. Jdeme ostatním naproti, neseme svou kůži na trh a nemáme jistotu, že to bude oceněno. A přesto to máme dělat.

Záznam nedělního kázání Zdeňka Pokorného je k poslechu zde - Zlaté pravidlo života.

on Posted in Kázání.

Milující rodiče dávají svým dětem dobré věci. Poslouchají pozorně, co potřebují a na jejich potřeby reagují. A o to víc náš Nebeský Otec.
Bůh slyší každou naši prosbu.

Proste, hledejte, tlučte na dveře. Buďte vytrvalí. To jsou imperativy, které ve svém kázání o modlitbě zmiňoval Pavel Smilek. Jeho záznam je k poslechu zde - Bůh nás slyší a vyslýchá naše modlitby.

on Posted in Kázání.

Současná společnost stejně jako Pán Ježíš říká: „Nesuďte!“ Ale v případě společnosti jde o to, že si má každý dělat, co chce, věří čemu chce a ostatní nemají právo posuzovat, jestli je to dobře nebo ne.

Pavel Coufal ve svém kázání ukazoval Boží přístup k posuzování dobrého a zlého - Kdy jsi byl naposledy u očního?.

on Posted in Kázání.

Co jsou naše hodnoty? Je to důležitá otázka, protože naše hodnoty jsou něco, co je pro nás důležité.
Nad tím, co hodnotu má a co ne, co je pomíjivé a co trvalé hovořil na biblické hodině Rasťo Kvasňovský. Záznam je k dispozici zde - Hledám svůj ztracený poklad.