on Posted in Kázání.

Žádný člověk není před Bohem spravedlivý, nikdo není bez hříchu a tak tvrzení, že mě Bůh přijme, protože přece nejsem až tak špatný je lež, největší lidský omyl. Ale Pán Bůh nám dal možnost, jak můžeme být navzdory našim hříchům přijati a ospravedlněni vírou Bohu.

O tom, jaký byl život a víra otce víry Abrahama mluvil ve svém kázání kazatel Pavel Coufal a vy si jej můžete poslechnout zde - Víra, která prožije zázraky.

on Posted in Kázání.

Když chcete jít např. na koncert, musíte si koupit vstupenku. Něco vás to stálo. Ale co když někdo projde dovnitř nezabezpečeným zadním vchodem zadarmo? Nenaštvalo by vás to? Vy jste museli něco obětovat a někdo nemusí vůbec nic a přesto se tam dostane…

Jak je to se vstupenkou do Nebe? Kolik např. dobrých skutků je potřeba? Pán Ježíš ale říkal něco jiného - spasení je zadarmo a nedá se zasloužit. Kdo si však myslí, že je z vlastního přičinění dost dobrý do Nebe, toho Boží Evangelium uráží natolik, že je většinou odmítá.

Záznam nedělního kázání si můžete poslechnout zde - Proč by mě měl Bůh přijmout?.

on Posted in Kázání.

Pán Bůh nás obdařil smysly, abychom vnímali svět kolem nás a měli z toho užitek. Ale k čemu je nám čich, když necítíme vůni, k čemu je nám zrak, když nevidíme světlo a barvy, k čemu je nám hmat, když není čeho se dotýkat, k čemu jsou uši, když neslyšíme zvuk a stejně tak, jestliže žijeme bez Ducha svatého, je celý náš život jen prázdná forma.

Dnes jsme slavili narozeniny Církve, seslání Ducha svatého. Kázání Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Proč je kolem Ducha svatého občas tolik rozruchu?.

 

on Posted in Kázání.

Všichni máme někdy tendenci ignorovat nepříjemné věci a doufat, že po čase samy zmizí. Ale tohle se může stát tragickým životním omylem, zvlášť pokud se jedná o slovíčko hřích.

Záznam kázání Pavla Smilka si můžete poslechnout zde - Co udělal Ježíš pro tebe?.

on Posted in Kázání.

„Považujete se za náboženské lidi?“, se ptal ve svém kázání kazatel Pavel Coufal a zamýšlel se nad tím, kdy apoštol Pavel říká, kdo je a není pravý Žid a co je a není pravá obřízka. A tak se nabízí otázky: Kdo je pravý křesťan a na čem opravdu záleží?

Záznam nedělního kázání si můžete poslechnout zde - Proč tě náboženství nemůže spasit.

on Posted in Kázání.

Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl… před Bohem jsem v pořádku. Ale je to skutečně tak? Pán Bůh nenávidí každý hřích a nikdo není bez hříchu. Ale když Pán Ježíš žil na Zemi, nejvíc poukazoval na lidskou pýchu, pokrytectví a egoismus.

O tom, co na to říká Bible, mluvil ve svém kázání kazatel Pavel Coufal. Záznam si můžete poslechnout zde - Nebezpečí souzení druhých

on Posted in Kázání.

V 18. kapitole Matoušova evangelia říká Pán Ježíš: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Nikdo z nás není ostrov uprostřed širého oceánu, ale každý z nás má vztahy s druhými. Vždyť nás Bůh takto utvořil. A je-li Bůh uprostřed nás, je přirozené a dobré se sdílet a povzbuzovat na naší cestě víry s ostatními.

O tom, jaké to je, se sdíleli vedoucí skupinek biblického studia. Záznam si můžete poslechnout zde - Jak mi společenství ve skupince pomáhá v duchovním růstu.

on Posted in Kázání.

„Pravdivý, spravedlivý Bůh vs. nerozumný člověk lhář“, tak by se dal shrnout oddíl z 3. kapitoly listu Římanů, o kterém hovořil kazatel Pavel Coufal.

Záznam ze „soudního procesu“ si můžete poslechnout zde - Boží verdikt nad lidmi.

on Posted in Kázání.

Když před více než 100 lety emigrovali Češi a Slováci do severní Ameriky, přinesli si s sebou i svou víru. Jejich potomci sdružení v Československé baptistické konvenci v USA a Kanadě k nám přijeli, aby se s námi podělili o to, jak v jejich životech působí náš Pán Ježíš Kristus. Navíc se o to, jak zvěstují evangelium podělili bratři z Namibie, kteří službě Gedeonů.

Záznam si můžete poslechnout zde - Československá baptistická konvence v USA a Kanadě

on Posted in Články.

Ve čtvrtek 30. dubna odpoledne proběhl v naší modlitebně workshop o vedení chval s názvem Uvádět před Krále, který vedli členové americké skupiny Rescued. Po něm pak následoval krásný koncert. Pokud si chcete záznam workshopu nebo písně z koncertu poslechnout...