on Posted in Kázání.

Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl… před Bohem jsem v pořádku. Ale je to skutečně tak? Pán Bůh nenávidí každý hřích a nikdo není bez hříchu. Ale když Pán Ježíš žil na Zemi, nejvíc poukazoval na lidskou pýchu, pokrytectví a egoismus.

O tom, co na to říká Bible, mluvil ve svém kázání kazatel Pavel Coufal. Záznam si můžete poslechnout zde - Nebezpečí souzení druhých

on Posted in Články.

Ve čtvrtek 30. dubna odpoledne proběhl v naší modlitebně workshop o vedení chval s názvem Uvádět před Krále, který vedli členové americké skupiny Rescued. Po něm pak následoval krásný koncert. Pokud si chcete záznam workshopu nebo písně z koncertu poslechnout...

on Posted in Kázání.

Náš první prezident Tomáš Garrique Masaryk jednou v rozhovoru s Karlem Čapkem prohlásil: „…jít za Ježíšem, to je mi všecko.“ (Karel Čapek: Hovory s TGM; kap. Stát a církev, strana 266). Ano, jít za Pánem Ježíšem a následovat ho naplno ve svatosti.

Kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Tvůj život má smysl

on Posted in Kázání.

Je neděle. Třetí den. Hrob, smrt nemohla udržet Krista ve své moci. Bůh ho vzkřísil. Kristus ŽIJE! Jak mocného Boha máme, jak obrovskou láskou nás, i přes naše pády, selhání miluje.

Kázání kazatele Pavla Coufala z neděle vzkříšení si můžete poslechnout zde - Ježíš byl vzkříšen!.

on Posted in Kázání.

„A za koho mne pokládáte vy?" se ptá Ježíš svých následovníků. A je to ta nejdůležitější otázka, se kterou se kdy mohou setkat. Mnoho lidí na světě, i my věříme, že je to jednorozený Boží syn. Ale s tímto faktem můžeme každý zacházet různě - od obyčejné informace, kterou za pár okamžiků vypustíme z mysli až po to, že nám obrátí celý náš život vzhůru nohama. Kdo je Ježíš, ten Nazaretský, pro mě, pro tebe?

Kázání kazatele Vlastimila Pospíšila z velkopátečního shromáždění si můžete poslechnout zde - Ježíš - co s ním učiníš?.

on Posted in Kázání.

Boží a lidská měřítka hříchu. A hřích! Tak škaredé slovo! Proč bychom měli být vinní a čím vůbec, jestli žijeme pěkné, spořádané životy. Přece Bůh nemůže být tak tvrdý… Ale lidské bezbožné smýšlení je jiné než Boží vnímání.

O tom, kam vedl hřích v dobách Říma, hrdého, požitkářského místa a kam vede i dnes si můžete poslechnout v kázání Zdeňka Pokorného - Člověk - vinen nebo nevinen?

on Posted in Kázání.

Minulý týden proběhla v Brně evangelizace, kterou pořádal náš sbor spolu se sborem Apoštolské církve v Brně. Každý večer a v neděli ráno kázal svýcarský evangelista Erich Theis. Pokud jste nemohli na večerech nebo na nedělním shromáždění v kině Scala, můžete si je díky skvělým technikům smiley poslechnout v našem archivu.

Evangelizace: Jak vyjít z trápení a neštestí
Evangelizace: Tvůj život má hluboký smysl a budoucnost
Evangelizace: Naše problémy = nová šance
Představení Ducha svatého

on Posted in Kázání.

Můžete být zachráněni. Navždy. Věříte? Ne? A přitom je to pravda smiley. Jenže jak to říct a ujistit, že je to pravda? Jak říct, že nás všechny Bůh miluje?

Bez Pána Boha, bez proseb, aby nám dal ta správná slova, která potřebujete slyšet a vědět, bez lásky to nejde. Tak prosíme, Pane Bože, dej nám, prosím, citlivá srdce a mysli, abychom dokázali lidem kolem říct, jak je máš rád a jak o ně stojíš…

Úvod k modlitbám měl Pavel Harabus, pastor Apoštolské církve v Brně a záznam si můžete poslechnout zde - Modlitby za evangelizaci.

on Posted in Kázání.

Je pátek. Učedníci se rozprchli. Ježíše zbili a přibili na kříž. Všichni se mu vysmívají. Ježíš opuštěný Otcem umírá. Svět se raduje, hřích zvítězil… Ale… je JEN pátek. Neděle přichází!

Záznam kázání kazatele Pavla Coufala je zde - Ježíš nesl svůj kříž.

on Posted in Kázání.

Getsemane. Ježíš bojuje ten hluboký zápas za to, aby měl sílu přijmout ten kalich Božího hněvu a pil ho místo nás, za náš hřích. Kalich bolesti, utrpení a hlavně odloučení od Boha Otce. Tomuto boji předcházela poslední večeře, slavnostní večeře Pascha, slavení Beránka, kterou slavil se svými učedníky.

O tom jaký byl tento den a slavnostní večeře Pána Ježíše přemýšlel kazatel Pavel Coufal. Záznam si můžete poslechnout zde - Beránek obětovaný za tebe.