on Posted in Kázání.

Byl nám svěřen život. Byly nám svěřeny naše děti. Dostáváme mzdu za naši práci. Máme za to všechno zodpovědnost. A co dáváme? Náš čas našim blízkým, našim zaměstnavatelům. Za peníze pak kupujeme co potřebujeme (i nepotřebujeme, ale jen chceme) a také platíme daně. A co dáváme Pánu Bohu? Co mu patří? Desátek? Nebo něco víc? Co dáváme těm, které milujeme? A proč to nedáváme Pánu Bohu, který nás miluje nezměrně víc?

Záznam dnešního kázání Pavla Smilka si můžete poslechnout zde - Otázka vlastnictví - komu co patří?.

on Posted in Kázání.

V současné době se téměř polovina všech manželství rozvádí. Podle tendencí, které vykazují statistiky se někdy na přelomu let 2013 a 2014 rozdíl mezi sezdanými a svobodnými snížil na pouhých 10tis. lidí. Ještě před čtvrtstoletím byl rozdíl 1,3mil. Jaký je smysl manželství? O tom si povídala se svými hosty manželi Žitnými a Konvalinkovými moderátorka Radia 7 Kateřina Hodecová. Záznam si můžete poslechnout zde - Pořad o manželství.

on Posted in Kázání.

Víra. Co je to víra? Chtělo by se po vzoru klasika odpovědět: „Muška jenom zlatá…“ Ale tak jednoduché to není. Můžu věřit v něco, v to, že to „něco“ existuje. Stejně tak můžu věřit v někoho, v to, že má takové vlastnosti jaké deklaruje. Ale ani jedno mě k ničemu nezavazuje. Věřím v existenci elektromagnetických vln a v to, že mi domů přinesou informace, které chci. Ale když nepřinesou, tak to bude třeba nepříjemné, ale neovlivní mě to. Ale co takhle věřit někomu. To už znamená nejen vědět, že ten dotyčný existuje a má třeba určité vlastnosti, ale spoléhám se na to, že to, co o sobě tvrdí je pravda. Důvěřuji mu.

O víře na biblické hodině přemýšlel kazatel Pavel Coufal. Záznam kázání si můžete poslechnout zde - Není víra jako víra.

on Posted in Kázání.

Víra má moc. To ví každý znovuzrozený křesťan. Ale vědět nestačí. Věřit správně znamená přiznat, že jsem na konci svých sil a spolehnout se celou svou bytostí na to, že Kristovo spasení je dostatečné i pro mě. O naší víře mluvil na čtvrteční biblické hodině Pavel Smilek a poslechnout si ho můžete zde - Moc biblické víry. Po kázání se také někteří bratři a sestry podělili o to, jak oni žijí svou víru. Jejich svědectví si pak můžete poslechnout zde - Moc biblické víry - svědectví.

on Posted in Kázání.

Stalo se vám někdy, že jste něco očekávali, s něčím jste počítali a pak jste byli zklamaní? Někdo vám něco slíbil a pak to nedodržel? V biblickém příběhu fíkovník nenesl ovoce, když je měl podle všech předpokladů mít. Ale příběh, který v Bibli nacházíme není kvůli fíkovníku nebo jakémukoli jinému stromu, ale kvůli nám - my, boží lid „naroubovaný“ na vzácný kmen máme nést ovoce. A jak jsme na tom? Neseme ovoce nebo jsme jen jako „plané fíkovníky“?

Kázání kazatele Pavla Coufala ze čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout tady - Fíkovník bez ovoce.

on Posted in Kázání.

Praslovanský výraz pro věrnost je věra, které je příbuzné s latinským verus znamenající opravdový, pravý a s německým wahr, pravdivý, pravý. Věrnost znamená dlouhodobou pevnost a spolehlivost nějakého vztahu, pevné zachovávání slibu či přísahy. Dokonalý vzor věrnosti máme v Pánu Bohu, který svou věrnost lidem prokazuje celé věky. My lidé ale věrní nejsme. Proč? A co s tím?

Kázání bratra kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Není věrnost přežitek?.

on Posted in Kázání.

V životě jsou věci, které nejdou obejít, jen tak přejít a tvářit se, že se nás netýkají. Může to být naše „slepota“, povýšenost, strach, lhostejnost… Ale to neznamená, že se nás to skutečně netýká. V morálním a trestně-právním kontextu platí známá věta „ignorantia juris non excusat“ („neznalost zákona neomlouvá“), která poukazuje na to, že neznalost zákona, resp. nevědomost o následcích trestného činu nebo o trestném činu samotném, není polehčující okolností svědčící o nevině a nabádá k přijetí odpovědnosti za svoje skutky a činy. Jak je to s námi? Jsme si vědomi odsouzení ze Zákona a odpuštění v Pánu Ježíši Kristu?

Nedělní kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Pán vinice.

on Posted in Kázání.

Je např. multifunkční obchodní centrum dostatečně důstojné místo, kde se mohou scházet křesťané, aby uctívali Boha? Co je vlastně dům modlitby? A jaký má Pán Bůh pohled na to, co je „dům modlitby“?

Kázání Zdeňka Pokorného na text z Markova evangelia, kdy Pán Ježíš vyhnal směnárníky a kupce z nádvoří chrámu si můžete poslechnout zde - Dům modlitby nebo doupě lupičů?.