Oznámení

on Posted in Kázání.

Narodil se člověk. Možná si řekneme: „No, a co? Na světě žije přes 7mld. lidí. Koho to zajímá?“ Každý člověk je ale jedinečný, neopakovatelný. Víme, kdo jsou naši předchůdci, jaké jsou naše kořeny? A proč je to vlastně důležité?

A proč se mluví v Bibli o kořenech rodu Pána Ježíše? O tom na biblické hodině mluvil Marek Žitný. Záznam je zde - Příběh začíná: původ Ježíše Krista.

on Posted in Kázání.

V životě se někdy dějí zvláštní paradoxy. Například jde docela jednoduše chodit, mluvit, vykazovat různé činnosti - a přitom spát. Možná právě proto o Proměně spících křesťanů mluvil na nedělní bohoslužbě Zdeněk Pokorný. Záznam je k poslechu zde - Proměna spících křesťanů.

on Posted in Kázání.

V biblické hodině zazněl příběh Zachariáše a jeho proměny. V dnešním kázání mluvil Pavel Coufal o jiné proměně - chudé venkovské dívky. V čem jsou oba příběh podobné a v čem se naopak liší. Pokud jste v neděli nemohli přijít, poslechněte si záznam kázání - Proměna tiché dívky.

on Posted in Kázání.

Jak se díváme na toho, kdo do posledního dechu bojuje za pravdu takovou, jako ji poznal? A jsou dnes vůbec ještě lidé, kteří hledají pravdu?
Na život horlivého fanatika, který zakusil proměnu, ukazuje kázání Pavla Coufala inspirované textem Sk 9:1-9 - Proměna drsného fanatika.

V kázání zaznělo i svědectví Dagmar Maškové, která byla při první prosincové bohoslužbě pokřtěna.

on Posted in Kázání.

Nikdo nechce umřít. A přece ke smrti všichni směřujeme /Steve Jobs/

Evangelium není zpráva o smrti, ale o životu.
Existuje mnoho námitek proti Ježíšovu vzkříšení, jejich přehled však ukazuje, že jde spíše o sbírku lehce vyvratitelných smyšlenek. Co tedy zpráva o Ježíšově vzkříšení dělá s životem člověka?

Káže starší sboru, Pavel Smilek -

on Posted in Kázání.

„Kdo že je tento člověk, který bez rozmyslu zakrývá radu? Jistě, povídal jsem o něčem, co nikdy nepochopím. Ve srovnání se mnou jsou to obdivuhodné věci a nemohu je poznat.“ I tento verš z poslední kapitoly knihy Job zazněl v kázání druhého kazatele, Zdeňka Pokorného.
Spolu s ním můžete přemýšlet o těžkých věcech a jejich důležitosti v životě člověka. V kom mít oporu a na koho se obracet? Bůh mi dává smysl života v mém utrpení

on Posted in Kázání.

Představte si člověka, který je označený jako bezúhonný. A to až tak, že má přístup do svatyně, kde přebývá samotná Boží přítomnost a on v Jeho přítomnosti nezemře. Měl k Bohu opravdu blízko. Ale jak je možné, že ho překvapilo setkání s andělem, Božím poslem? A jak je možné, že takový člověk neuvěřil, co mu předpověděl?

Kněz Zachariáš je předobrazem malověrných lidí a přiznejme si, že každý z nás s tím má zkušenosti. Biblickou hodinou provázeli a o proměně v Boží režii hovořili Petr Ilgner a Zdeněk Pokorný - Proměna nevěřícího kněze.

on Posted in Články.

Ve čtvrtek 29.listopadu proběhlo poslední setkání iniciativy NaProTi, tentokrát s MUDr. Ondřejem Slámou, onkologem jedním z průkopníků paliativní medicíny v Česku, předsedou České společnosti paliativní medicíny a spoluzakladatelem neziskové organizace Cesta domů, která provozuje domácí hospic. Součástí přednášky byla i diskuse.

on Posted in Kázání.

Síla a slabost. Neslučitelné protiklady? Všichni chtějí být ti silní. Slabostmi se nechlubíme. Ale Bible nás vybízí, abychom přiznali svou slabost. Proč? A jakou slabost?

Tyto a další otázky pokládal na biblické hodině kazatel Pavel Coufal - Bůh mi dává sílu v slabosti.