Oznámení

Oznámení 22.9.2019

on . Posted in Oznámení.

Příští neděli, 29. 9., začne setkávání těch, kdo mají zájem se dozvědět víc o křtu, nebo být pokřtěni. Sejdeme se v 8 ráno dole v kanceláři sboru.

 

11. – 12. 10. bude ve Vysokém Mýtě konference misijního odboru, hlavním řečníkem konference bude Daniel Hurta z CB. Téma bude Jak se s evangeliem přiblížit dnešnímu člověku a o výchově nových vedoucích. Přihlásit se můžete do konce září na adrese https://forms.gle/w7qiAybeX9yP8dYaA

Platbu proveďte dopředu na číslo účtu: 2100209708/2010 VS: 770 (nejlépe za celou skupinu) a to opět do 30.9.

Při pozdějším přihlašování můžete mít problém s ubytováním a obědem.

Cena je 400 Kč (v ceně je ubytování, strava a materiály). Pokud by někdo nepotřeboval ubytování, cena je 200 Kč. Platba na místě 450 Kč /250 Kč.

 

Do konce září je také možné se přihlásit na konferenci BJB v Litoměřicích. Na nástěnce v modlitebně a na webu bjb.cz jsou další podrobnosti. Kdo má volné místo v autě a můžete místo nabídnout, připište to prosím na nástěnku.

 

A do třetice termín 30. září – kdo si chcete objednat Slova života na rok 2020, tak taky do konce září na nástěnce nebo online.