Mám zájem něco dělat

on . Posted in Chci se zapojit

Chodíte se dívat na naše bohoslužby nebo jiné akce jen jako diváci a nestačí Vám to? To je zcela přirozené, že by to tak nemělo zůstat. Podle Bible byl každému křesťanovi dán nějaký dar Ducha svatého ke společnému prospěchu. A proto je zcela na místě, aby každý od společenství nejen bral, ale také se nějak podílel na jeho zdaru a službě.

Problém může být v tom, že třeba nevíte, jak byste se mohli zapojit. Oblastí je celá škála. Nejprve jsou to již stávající aktivity a služby, ke kterým je možné se připojit a pomáhat s nimi. A mohou být i věci, které sbor nedělá, ale vy třeba vnímáte, že by měl. V takovém případě kontaktujte prosím kazatele nebo někoho ze starších sboru a můžeme si o tom promluvit. Pokud taková věc bude v souladu s posláním sboru a shodneme se, že je k tomu i příhodný čas, pak není vyloučené, že právě Vás Pán Bůh volá k tomu, abyste začali něco, čemu On chce požehnat.

V neposlední řadě jsou tu praktické aktivity, které na webu sice nemají své samostatné rubriky, ale jsou neméně potřebné. Od služby hudbou a zpěvem, přes spolupráci při jednorázových akcích sboru, laická i odborná pomoc při údržbě sborových budov, pomoc s dopravou na bohoslužby a zpět osobám, jimž to kvůli věku již samostatně činí potíže, a podobně.

A samozřejmě všechno něco stojí, ať už provozní energie nebo další výdaje. Takže je třeba se finančně podílet na chodu sboru i akcí prořádaných pro blaho celé společnosti v našem městě i jinde. (viz rubrika Pomoc dalším).

Na závěr ještě tip, který svou důležitostí patří vlastně na úplný začátek: Vše výše zmíněné by bylo jen lidským snažením, kdyby to nebylo podepřeno modlitbami a lidským požehnáním. I to je služba, dokonce pro úplně všechny bez rozdílu věku.

Ještě jste si nevybrali? - Kotnaktujte nás, prosím, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .   

Mám zájem o členství

on . Posted in Chci se zapojit

Pán Ježíš ustanovil svoji církev a podle Bible vnímáme, že je správné, aby každý křesťan patřil do určitého svého domovského sboru.

Podmínkou členství v našem sboru je být znovuzrozený a pokřtěný na vyznání víry. Dále je samozřejmé, že pokud chce někdo někam patřit, musí se ztotožnit i s pravidly, která jsou dané skupině vlastní. Taková pravidla jsou v našem případě popsána v Základním řádu sboru, který je běžně přístupný ke stažení na stránkách BJB ČR. Odkaz je zde .

Členstvím ve sboru vzniká vzájemný závazek, tedy práva i povinnosti. Není to o zápisu v nějaké církevní matrice nebo o zamluvené židli v modlitebně, ale o tom, že se společně podle svých možností, schopností a obdarování podílíme na společné službě. Takže Vašemu vstupu do sboru do sboru bude předcházet i několik setkání, kde se dozvíte více o tom, jak náš sbor funguje, a jak je možné se do služby Pánu Bohu v našem sboru aktivně zapojit.

Samotné přijetí do sboru probíhá na shromáždění členů sboru, který o přijetí rozhoduje. Není to v pravomoci kazatele nebo staršovstva, ale je to vzájemné přijetí zájemce a členské základny. Sbor přijímá nového člena a nový člen přijímá sbor.

Máte-li zájem se stát členem sboru, kontaktujte prosím kazatele osobně nebo přes kontaktní formulář v sekci O nás/Kontakt.

Chci se dozvědět víc

on . Posted in Chci se zapojit

Možná, že jste si pročetli naše webové stránky a máte představu o tom, kdo jsme, čemu věříme, a co přibližně děláme. Nemůže to ale vyvážit přímou osobní zkušenost.

Můžete číst o chuti medu, nebo ochutnat skutečný med. Můžete číst o Pánu Bohu, nebo "okusit" Boha, jak k tomu sama Bible vybízí. A můžete stejně tak číst na webu o našem sboru....

Anebo - přijďte se podívat osobně. Můžeme spolu mluvit o všem možném. A nejraději ale o Ježíši, kvůli kterému tu církev je :-).

 

Mám zájem o křest

on . Posted in Chci se zapojit

Křest vnímáme jako veřejné vyznání osobní víry jednotlivce v Ježíše Krista. Proto než někoho pokřtíme, vedeme s ním rozhovory, abychom se navzájem přesvědčili, že my i ten daný člověk mluvíme v souladu s Biblí o té samé věci.

Z technických a organizačních důvodů křtíme většinou více zájemců v jeden den, a to přibližně dvakrát do roka.

Máte-li zájem o křest, obraťte se prosím na kazatele sboru přímo nebo přes kontaktní formulář v sekci O nás/Kontakt.