Mám zájem o členství

on . Posted in Chci se zapojit.

Pán Ježíš ustanovil svoji církev a podle Bible vnímáme, že je správné, aby každý křesťan patřil do určitého svého domovského sboru.

Podmínkou členství v našem sboru je být znovuzrozený a pokřtěný na vyznání víry. Dále je samozřejmé, že pokud chce někdo někam patřit, musí se ztotožnit i s pravidly, která jsou dané skupině vlastní. Taková pravidla jsou v našem případě popsána v Základním řádu sboru, který je běžně přístupný ke stažení na stránkách BJB ČR. Odkaz je zde .

Členstvím ve sboru vzniká vzájemný závazek, tedy práva i povinnosti. Není to o zápisu v nějaké církevní matrice nebo o zamluvené židli v modlitebně, ale o tom, že se společně podle svých možností, schopností a obdarování podílíme na společné službě. Takže Vašemu vstupu do sboru do sboru bude předcházet i několik setkání, kde se dozvíte více o tom, jak náš sbor funguje, a jak je možné se do služby Pánu Bohu v našem sboru aktivně zapojit.

Samotné přijetí do sboru probíhá na shromáždění členů sboru, který o přijetí rozhoduje. Není to v pravomoci kazatele nebo staršovstva, ale je to vzájemné přijetí zájemce a členské základny. Sbor přijímá nového člena a nový člen přijímá sbor.

Máte-li zájem se stát členem sboru, kontaktujte prosím kazatele osobně nebo přes kontaktní formulář v sekci O nás/Kontakt.