Proč se divíme, že svět nenávidí křesťany?

on . Posted in Kázání.

Ježíš Kristus, tak jak jej často prezentuje Svět, je historická postava, učitel, jehož myšlenky a postoje jsou často následováníhodné, ale těžko splnitelné. Ale je-li Pán pánů a Král králů, jak můžeme číst ve Zjevení Janově 17:14 a 19:16, pak je to problém. Žádný ze světových vládců nemá zájem na tom, aby jim někdo vládnul. A jestliže křesťané vyhlašují, že Ježíš Kristus, ten ukřižovaný je skutečným Pánem celého stvoření, pak ti kdo toto prohlašují, se dostávají do nelibosti, jsou pronásledováni a zabíjeni, aby byl jejich hlas umlčen. Ale kdo může umlčet Boží hlas? Když my nebudeme z jakéhokoli důvodu mluvit, bude místo nás mluvit třeba kamení.

Záznam čtvrtečního kázání Pavla Coufala je k poslechu zde - Proč se divíme, že svět nenávidí křesťany?.

Tags: Král králů Pán pánů svět nenávist