Jak můžeš přinést velký užitek?

on . Posted in Kázání.

Aby mohlo obilí nést užitek, musí se zasadit, být dáno do země. Po nějaké době už ale v zemi zrno nenajdeme, vyroste z něj nová rostlina a všechno, co bylo v semínku spotřebuje pro svůj růst. Ale také nemusí vyrůst, protože třeba shnije.
Obiloviny, ale i jiné plodiny se šlechtí, aby vydaly co největší výnos.
Když Pán Ježíš mluvil o tomto podobenství, mluvil o Slovu, které od něj vychází a zasévá se v nás. Asi nemusíme pochybovat o tom, že to je to nejlepší a nejkvalitnější zrno. Ale dá se přenést i na nás. Kdy i my „zaséváme“ naše vlastní schopnosti a talenty, aby vyrostla úroda. A jaké je naše zrno? Je šlechtěné Slovem nebo nám stačí chudá úroda planého obilí? Stojíme o hojnost, které vychází ruského slova obilje nebo naše zrna zahnívají?

Nechte se inspirovat kázáním Pavla Coufala. Záznam je k poslechu zde - Jak můžeš přinést velký užitek?.

Tags: užitek