Beránek obětovaný za tebe

on . Posted in Kázání.

Getsemane. Ježíš bojuje ten hluboký zápas za to, aby měl sílu přijmout ten kalich Božího hněvu a pil ho místo nás, za náš hřích. Kalich bolesti, utrpení a hlavně odloučení od Boha Otce. Tomuto boji předcházela poslední večeře, slavnostní večeře Pascha, slavení Beránka, kterou slavil se svými učedníky.

O tom jaký byl tento den a slavnostní večeře Pána Ježíše přemýšlel kazatel Pavel Coufal. Záznam si můžete poslechnout zde - Beránek obětovaný za tebe.

Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra láska evangelium hřích oběť kříž