Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Zničte všechny modly

on . Posted in Kázání

Představte si, že dáte na mísu krásné čerstvé ovoce k ovoci, které tam už nějakou dobu je. A nevšimnete si, že tam někde vespod je dokonce nějaké plesnivé. Co myslíte? Jak to dopadne?

Podobné je to i s námi. Nedělejme si iluze. Poslechněte si inspirativní kázání Zdeňka Pokorného o tom, že je potřeba radikálně skoncovat s tím, s čím je nutné skoncovat - Zničte všechny modly.

Co znamená být „svatý“

on . Posted in Kázání

Být na výsluní, známý, oceňovaný, celebrita. Někdo, komu se naslouchá, koho jiní sledují. Kolik lidí něco takového chce. Ale co to všechno nese?

I Izrael měl své celebrity, které se cítily nedotknutelné. Co na to Pán Bůh? O tom ve svém kázání mluvil Zdeněk Pokorný - Co znamená být „svatý“.

Těžkosti a zápasy na naší cestě

on . Posted in Kázání

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. (1.Te 5:15)

Je jednoduché milovat lidi, se kterými je nám dobře a nemáme konflikty. Ale co když nás někdo zklame, zraní a navíc když je to někdo z blízkého okolí? Budeme bojovat nebo budeme usilovat o pokoj?

Pavel Coufal se ve svém kázání zamýšlel nad tím, jak se Izrael při svém putování do zaslíbené země potýkal s problémy - Těžkosti a zápasy na naší cestě.

Cesta záchrany i pro tebe

on . Posted in Kázání

Při zběžném pohledu je poušť mrtvé místo. Ale když se podíváme pozorně, je v něm hodně života. A možná právě proto si Pán Bůh vybral právě takové místo k tomu, aby změnil smýšlení svého lidu.

I my máme sklony k tomu, abychom se dívali zpět k pomyslným jistým socialistickým hrncům a reptat, když je něco jinak, než jsme zvyklí. A tak pro nás příběh Izraele, jehož celá jedna generace kvůli tvrdosti svých srdcí musela vymřít, vztyčeným prstem, který nás má varovat, aby jediné, na co se díváme, byl Kristus - Cesta záchrany i pro tebe.

Naše vzpoura a cesta smíření

on . Posted in Kázání

Někdy se zdá, že to, co Bůh pro nás chce je těžké, a někdy tomu, dokonce ani nerozumíme. A máme tak na vybranou - poslechnout a podřídit se, i když nerozumíme a nebo jít cestou vlastního rozumu. Víme, že Bůh náš rozum rozhodně nevylučuje. Proto nám jej ostatně dal. Ale jen zápasy a spoléhání na něj nás mění k jeho obrazu.

Záznam kázání Pavla Kohla je k poslechu zde - Naše vzpoura a cesta smíření.

Žiji vírou, nebo strachem?

on . Posted in Kázání

Už se vám někdy stalo, že jste byli postaveni před úkol, který bylo téměř nemožné zvládnout? Úkol tak velký, že nebylo vidět na jeho konec. Např. jako když se Izraelci vrátili z průzkumu země, kam putovali, ale také země, která byla plná mnohem silnějších lidí, kteří se nechtěli dobrovolně své země vzdát. Vždyť kdo by taky chtěl…
Utíkáme, znevažujeme, zveličujeme? A nebo se všemu postavíme čelem i za cenu obětí?

Nechte se inspirovat zamyšlením Čeňka Jersáka ze čtvrteční biblické hodiny - Žiji vírou, nebo strachem?.

Když Bůh žehná, nic to nezvrátí

on . Posted in Kázání

Je Bileám Božím prorokem, nebo ne? Podle toho, co čteme ve 4. knize Mojžíšově od 22. kapitoly, znal toho o Hospodinu hodně, přesto poznání, které měl, neužil správné.
O hledání Boží vůle, převrácenosti lidského srdce a touze po novém, Božím životě kázal předseda staršovstva Pavel Smilek.
„Když se nás Hospodin na něco ptá, není to proto, že by od nás chtěl získat nějakou informaci. Většinou chce, abychom si něco uvědomili,“ zazní mimo jiné - Když Bůh žehná, nic to nezvrátí.

Život jako běh

on . Posted in Kázání

Tony Landini ve svém kázání zmínil 2 věci. První bylo zamyšlení o tom, že se v Bibli se často život přirovnává k běhu, zápasu. Běžet může člověk sám, ale pro motivaci je lepší běžet s někým. Podobně i životní běh neběžíme sami, ale ve společenství - v církvi - a našim cílem není jen tak nějaké vítěztví, ale samotný Kristus. A druhá část se týkala toho, kým je Kristus a jak je představený v knize Židů. Poslechněte si záznam na obvyklém místě - Život jako běh.

Bůh své slovo myslí vážně

on . Posted in Kázání

Máte sen? Asi každý má. A přitom stačí okamžik, únava z dlouhého čekání a jediné rozhodnutí může způsobit, že se sen rozplyne jako pára nad hrncem.

Pavel Coufal ve svém kázání na příběhu Mojžíše, který ztratil svůj sen o zaslíbené zemi - Bůh své slovo myslí vážně.

Bůh tě obhájí

on . Posted in Kázání

Jak vzniká kritika, která není spravedlivá, a jak na ni reagovat? Kazatel sboru Pavel Coufal hledá cestu na základě příběhu o Mojžíšovi, Miriam a Áronovi ve chvíli, kdy sourozenci kritizují svého bratra Mojžíše pro jeho sňatek. Bůh tě obhájí