Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Program mládeže, pro všechny generace

on . Posted in Kázání

Máte nepřátele? Asi se shodneme na tom, že ne všechny lidi milujeme. Ale nepřátele? Tomáš Kratochvíl v biblickém programu mládeže mluvil dokonce hned o třech nepřátelích. Nevěříte? Poslechněte si záznam - Program mládeže.

Bůh nás slyší a vyslýchá naše modlitby

on . Posted in Kázání

Milující rodiče dávají svým dětem dobré věci. Poslouchají pozorně, co potřebují a na jejich potřeby reagují. A o to víc náš Nebeský Otec.
Bůh slyší každou naši prosbu.

Proste, hledejte, tlučte na dveře. Buďte vytrvalí. To jsou imperativy, které ve svém kázání o modlitbě zmiňoval Pavel Smilek. Jeho záznam je k poslechu zde - Bůh nás slyší a vyslýchá naše modlitby.

Kdy jsi byl naposledy u očního?

on . Posted in Kázání

Současná společnost stejně jako Pán Ježíš říká: „Nesuďte!“ Ale v případě společnosti jde o to, že si má každý dělat, co chce, věří čemu chce a ostatní nemají právo posuzovat, jestli je to dobře nebo ne.

Pavel Coufal ve svém kázání ukazoval Boží přístup k posuzování dobrého a zlého - Kdy jsi byl naposledy u očního?.

Hledám svůj ztracený poklad

on . Posted in Kázání

Co jsou naše hodnoty? Je to důležitá otázka, protože naše hodnoty jsou něco, co je pro nás důležité.
Nad tím, co hodnotu má a co ne, co je pomíjivé a co trvalé hovořil na biblické hodině Rasťo Kvasňovský. Záznam je k dispozici zde - Hledám svůj ztracený poklad.

Vyprávění z misie

on . Posted in Kázání

Křesťané jsou povoláni k tomu, aby zvěstovali po celém světě dobrou zprávu o spasení. A to různými způsoby.
Co dělaly a prožívaly Bára a Veronika na misijních cestách si můžete poslechnout v záznamu jejich vyprávění zde - Vyprávění z misie.

Co znamená: nehaž perly před svině

on . Posted in Kázání

Pán Bůh je nezávislý a to pro nás není vždy příjemné. Nedá se strčit do škatulky, což by bylo v mnoha případech pohodlné. Je Pán a Bůh. Nazývá věci pravým jménem.

Co jsou perly a kdo jsou svině ve známém textu z Matoušova evangelia hovořil ve svém kázání Pavel Coufal. Jeho záznam si poslechněte zde - Co znamená: nehaž perly před svině.

Nemusíš žít v neustálých starostech

on . Posted in Kázání

Rodiče milují své děti. Alespoň většinou to tak platí. A proto chtějí pro své děti to nejlepší. A to i když to děti někdy bolí a někdy nechápou, proč třeba nedostanou něco, si myslí, že potřebují nebo chtějí a dostanou něco jiného. O co víc nás ale miluje Pán Bůh, o kterém Bible mluví jako o Otci.
„Neboj se“, říká Bůh ve svém Slově 365x. Tedy na každý den. Jedinou starostí by tedy mělo být být s Ním.

Kazatel Pavel Coufal povzbuzoval, abychom starosti o každý den přenechali milujícímu Bohu - Nemusíš žít v neustálých starostech.

Buďte vroucího ducha

on . Posted in Kázání

Že vynález páry, tedy objevení toho, k čemu pára slouží, změnilo svět, nám možná dnes už úplně nedochází. Co znamená Pavlova výzva „Buďte vroucího ducha“, o tom mluví kazatel litoměřického baptistického sboru Jaroslav Pleva - Buďte vroucího ducha.