Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Nebezpečí souzení druhých

on . Posted in Kázání

Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl… před Bohem jsem v pořádku. Ale je to skutečně tak? Pán Bůh nenávidí každý hřích a nikdo není bez hříchu. Ale když Pán Ježíš žil na Zemi, nejvíc poukazoval na lidskou pýchu, pokrytectví a egoismus.

O tom, co na to říká Bible, mluvil ve svém kázání kazatel Pavel Coufal. Záznam si můžete poslechnout zde - Nebezpečí souzení druhých

Člověk - vinen nebo nevinen?

on . Posted in Kázání

Boží a lidská měřítka hříchu. A hřích! Tak škaredé slovo! Proč bychom měli být vinní a čím vůbec, jestli žijeme pěkné, spořádané životy. Přece Bůh nemůže být tak tvrdý… Ale lidské bezbožné smýšlení je jiné než Boží vnímání.

O tom, kam vedl hřích v dobách Říma, hrdého, požitkářského místa a kam vede i dnes si můžete poslechnout v kázání Zdeňka Pokorného - Člověk - vinen nebo nevinen?

Evangelizace s Erichem Theisem

on . Posted in Kázání

Minulý týden proběhla v Brně evangelizace, kterou pořádal náš sbor spolu se sborem Apoštolské církve v Brně. Každý večer a v neděli ráno kázal svýcarský evangelista Erich Theis. Pokud jste nemohli na večerech nebo na nedělním shromáždění v kině Scala, můžete si je díky skvělým technikům smiley poslechnout v našem archivu.

Evangelizace: Jak vyjít z trápení a neštestí
Evangelizace: Tvůj život má hluboký smysl a budoucnost
Evangelizace: Naše problémy = nová šance
Představení Ducha svatého

Společné modlitební shromáždění s Apoštolskou církví Brno, modlitby za evangelizaci

on . Posted in Kázání

Můžete být zachráněni. Navždy. Věříte? Ne? A přitom je to pravda smiley. Jenže jak to říct a ujistit, že je to pravda? Jak říct, že nás všechny Bůh miluje?

Bez Pána Boha, bez proseb, aby nám dal ta správná slova, která potřebujete slyšet a vědět, bez lásky to nejde. Tak prosíme, Pane Bože, dej nám, prosím, citlivá srdce a mysli, abychom dokázali lidem kolem říct, jak je máš rád a jak o ně stojíš…

Úvod k modlitbám měl Pavel Harabus, pastor Apoštolské církve v Brně a záznam si můžete poslechnout zde - Modlitby za evangelizaci.

Ježíš nesl svůj kříž

on . Posted in Kázání

Je pátek. Učedníci se rozprchli. Ježíše zbili a přibili na kříž. Všichni se mu vysmívají. Ježíš opuštěný Otcem umírá. Svět se raduje, hřích zvítězil… Ale… je JEN pátek. Neděle přichází!

Záznam kázání kazatele Pavla Coufala je zde - Ježíš nesl svůj kříž.

Beránek obětovaný za tebe

on . Posted in Kázání

Getsemane. Ježíš bojuje ten hluboký zápas za to, aby měl sílu přijmout ten kalich Božího hněvu a pil ho místo nás, za náš hřích. Kalich bolesti, utrpení a hlavně odloučení od Boha Otce. Tomuto boji předcházela poslední večeře, slavnostní večeře Pascha, slavení Beránka, kterou slavil se svými učedníky.

O tom jaký byl tento den a slavnostní večeře Pána Ježíše přemýšlel kazatel Pavel Coufal. Záznam si můžete poslechnout zde - Beránek obětovaný za tebe.

Tvůj život má smysl

on . Posted in Kázání

Náš první prezident Tomáš Garrique Masaryk jednou v rozhovoru s Karlem Čapkem prohlásil: „…jít za Ježíšem, to je mi všecko.“ (Karel Čapek: Hovory s TGM; kap. Stát a církev, strana 266). Ano, jít za Pánem Ježíšem a následovat ho naplno ve svatosti.

Kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Tvůj život má smysl

Ježíš byl vzkříšen!

on . Posted in Kázání

Je neděle. Třetí den. Hrob, smrt nemohla udržet Krista ve své moci. Bůh ho vzkřísil. Kristus ŽIJE! Jak mocného Boha máme, jak obrovskou láskou nás, i přes naše pády, selhání miluje.

Kázání kazatele Pavla Coufala z neděle vzkříšení si můžete poslechnout zde - Ježíš byl vzkříšen!.

Ježíš - co s ním učiníš?

on . Posted in Kázání

„A za koho mne pokládáte vy?" se ptá Ježíš svých následovníků. A je to ta nejdůležitější otázka, se kterou se kdy mohou setkat. Mnoho lidí na světě, i my věříme, že je to jednorozený Boží syn. Ale s tímto faktem můžeme každý zacházet různě - od obyčejné informace, kterou za pár okamžiků vypustíme z mysli až po to, že nám obrátí celý náš život vzhůru nohama. Kdo je Ježíš, ten Nazaretský, pro mě, pro tebe?

Kázání kazatele Vlastimila Pospíšila z velkopátečního shromáždění si můžete poslechnout zde - Ježíš - co s ním učiníš?.

Služba Wycliffových překladatelů Bible

on . Posted in Kázání

„Když je ten tvůj Bůh tak velký, jak to, že nemluví mým jazykem?“ Na světě se mluví 6905 jazyky, ale v současnosti ještě 180mil. lidí, kteří mluví 1860 jazyky nemá Bibli přeloženou do svého jazyka.Tito lidé v mnoha případech ještě ani neví o tom, že je Bůh miluje a že Ježíš Kristus položil svůj život i za ně.

Záznam z dnešní bohoslužby si můžete poslechnout zde - Služba Wycliffových překladatelů Bible.