Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Není víra jako víra

on . Posted in Kázání

Víra. Co je to víra? Chtělo by se po vzoru klasika odpovědět: „Muška jenom zlatá…“ Ale tak jednoduché to není. Můžu věřit v něco, v to, že to „něco“ existuje. Stejně tak můžu věřit v někoho, v to, že má takové vlastnosti jaké deklaruje. Ale ani jedno mě k ničemu nezavazuje. Věřím v existenci elektromagnetických vln a v to, že mi domů přinesou informace, které chci. Ale když nepřinesou, tak to bude třeba nepříjemné, ale neovlivní mě to. Ale co takhle věřit někomu. To už znamená nejen vědět, že ten dotyčný existuje a má třeba určité vlastnosti, ale spoléhám se na to, že to, co o sobě tvrdí je pravda. Důvěřuji mu.

O víře na biblické hodině přemýšlel kazatel Pavel Coufal. Záznam kázání si můžete poslechnout zde - Není víra jako víra.

Dům modlitby nebo doupě lupičů?

on . Posted in Kázání

Je např. multifunkční obchodní centrum dostatečně důstojné místo, kde se mohou scházet křesťané, aby uctívali Boha? Co je vlastně dům modlitby? A jaký má Pán Bůh pohled na to, co je „dům modlitby“?

Kázání Zdeňka Pokorného na text z Markova evangelia, kdy Pán Ježíš vyhnal směnárníky a kupce z nádvoří chrámu si můžete poslechnout zde - Dům modlitby nebo doupě lupičů?.

Moc biblické víry

on . Posted in Kázání

Víra má moc. To ví každý znovuzrozený křesťan. Ale vědět nestačí. Věřit správně znamená přiznat, že jsem na konci svých sil a spolehnout se celou svou bytostí na to, že Kristovo spasení je dostatečné i pro mě. O naší víře mluvil na čtvrteční biblické hodině Pavel Smilek a poslechnout si ho můžete zde - Moc biblické víry. Po kázání se také někteří bratři a sestry podělili o to, jak oni žijí svou víru. Jejich svědectví si pak můžete poslechnout zde - Moc biblické víry - svědectví.

Fíkovník bez ovoce

on . Posted in Kázání

Stalo se vám někdy, že jste něco očekávali, s něčím jste počítali a pak jste byli zklamaní? Někdo vám něco slíbil a pak to nedodržel? V biblickém příběhu fíkovník nenesl ovoce, když je měl podle všech předpokladů mít. Ale příběh, který v Bibli nacházíme není kvůli fíkovníku nebo jakémukoli jinému stromu, ale kvůli nám - my, boží lid „naroubovaný“ na vzácný kmen máme nést ovoce. A jak jsme na tom? Neseme ovoce nebo jsme jen jako „plané fíkovníky“?

Kázání kazatele Pavla Coufala ze čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout tady - Fíkovník bez ovoce.