Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Jak to vlastně bylo s jeho narozením

on . Posted in Kázání

Název dnešního kázání sice mluví o narození Ježíše. Což je důležité. Ale mnohem důležitější je to, jak došlo k Jeho početí.
Co všechno riskovala Jeho matka Marie, když se rozhodla jako zasnoubená žena otěhotnět a jak se rozhodoval její snoubenec Josef, o tom ve svém kázání mluvil Pavel Coufal. Poslechněte si ho zde - Jak to vlastně bylo s jeho narozením.

Příběh začíná: původ Ježíše Krista

on . Posted in Kázání

Narodil se člověk. Možná si řekneme: „No, a co? Na světě žije přes 7mld. lidí. Koho to zajímá?“ Každý člověk je ale jedinečný, neopakovatelný. Víme, kdo jsou naši předchůdci, jaké jsou naše kořeny? A proč je to vlastně důležité?

A proč se mluví v Bibli o kořenech rodu Pána Ježíše? O tom na biblické hodině mluvil Marek Žitný. Záznam je zde - Příběh začíná: původ Ježíše Krista.

Proměna tiché dívky

on . Posted in Kázání

V biblické hodině zazněl příběh Zachariáše a jeho proměny. V dnešním kázání mluvil Pavel Coufal o jiné proměně - chudé venkovské dívky. V čem jsou oba příběh podobné a v čem se naopak liší. Pokud jste v neděli nemohli přijít, poslechněte si záznam kázání - Proměna tiché dívky.

Proměna drsného fanatika

on . Posted in Kázání

Jak se díváme na toho, kdo do posledního dechu bojuje za pravdu takovou, jako ji poznal? A jsou dnes vůbec ještě lidé, kteří hledají pravdu?
Na život horlivého fanatika, který zakusil proměnu, ukazuje kázání Pavla Coufala inspirované textem Sk 9:1-9 - Proměna drsného fanatika.

V kázání zaznělo i svědectví Dagmar Maškové, která byla při první prosincové bohoslužbě pokřtěna.

Bůh mi dává sílu v slabosti

on . Posted in Kázání

Síla a slabost. Neslučitelné protiklady? Všichni chtějí být ti silní. Slabostmi se nechlubíme. Ale Bible nás vybízí, abychom přiznali svou slabost. Proč? A jakou slabost?

Tyto a další otázky pokládal na biblické hodině kazatel Pavel Coufal - Bůh mi dává sílu v slabosti.

Proměna spících křesťanů

on . Posted in Kázání

V životě se někdy dějí zvláštní paradoxy. Například jde docela jednoduše chodit, mluvit, vykazovat různé činnosti - a přitom spát. Možná právě proto o Proměně spících křesťanů mluvil na nedělní bohoslužbě Zdeněk Pokorný. Záznam je k poslechu zde - Proměna spících křesťanů.

Proměna nevěřícího kněze

on . Posted in Kázání

Představte si člověka, který je označený jako bezúhonný. A to až tak, že má přístup do svatyně, kde přebývá samotná Boží přítomnost a on v Jeho přítomnosti nezemře. Měl k Bohu opravdu blízko. Ale jak je možné, že ho překvapilo setkání s andělem, Božím poslem? A jak je možné, že takový člověk neuvěřil, co mu předpověděl?

Kněz Zachariáš je předobrazem malověrných lidí a přiznejme si, že každý z nás s tím má zkušenosti. Biblickou hodinou provázeli a o proměně v Boží režii hovořili Petr Ilgner a Zdeněk Pokorný - Proměna nevěřícího kněze.

Bůh mi dává vítězství ve smrti

on . Posted in Kázání

Nikdo nechce umřít. A přece ke smrti všichni směřujeme /Steve Jobs/

Evangelium není zpráva o smrti, ale o životu.
Existuje mnoho námitek proti Ježíšovu vzkříšení, jejich přehled však ukazuje, že jde spíše o sbírku lehce vyvratitelných smyšlenek. Co tedy zpráva o Ježíšově vzkříšení dělá s životem člověka?

Káže starší sboru, Pavel Smilek -

Bůh mi dává smysl života v mém utrpení

on . Posted in Kázání

„Kdo že je tento člověk, který bez rozmyslu zakrývá radu? Jistě, povídal jsem o něčem, co nikdy nepochopím. Ve srovnání se mnou jsou to obdivuhodné věci a nemohu je poznat.“ I tento verš z poslední kapitoly knihy Job zazněl v kázání druhého kazatele, Zdeňka Pokorného.
Spolu s ním můžete přemýšlet o těžkých věcech a jejich důležitosti v životě člověka. V kom mít oporu a na koho se obracet? Bůh mi dává smysl života v mém utrpení

Staleté kořeny: Důstojnost. (T.G.M.) - Na čem stojí důstojnost našeho života?

on . Posted in Kázání

V Bibli slova o lidské důstojnosti nenajdeme. Určitě ne doslova. Ale určitě se tam mluví o ponížení, zesměšnění. A možná každý z nás zažil nějaké lidské ponížení - na úřadě, ve škole, v práci…

Nejvíce ponížený byl ale samotný Bůh a jeho syn Ježíš Kristus. Hříchem každého z nás. Co si pak zasloužíme? Jakou hodnotu má naše důstojnost? Důstojnost. (T.G.M.) - Na čem stojí důstojnost našeho života?.