Svědectví

Svědectví křtěnců - červen 2019

on . Posted in Svědectví

První červnovou neděli se u nás ve sboru koná pravidelně křest. Oslavujeme spolu to, že další lidé uvěřili té dobré zvěsti o Pánu Ježíši Kristu a jeho zástupné oběti za každého z nás a vydali se na životní cestu s ním. Křtem pak své rozhodnutí veřejně vyznali. A pokud chcete, můžete si poslechnout jejich svědectví o tom, jak se jich Pán Bůh dotkl.

Svědectví křtěnců - červen 2018

on . Posted in Svědectví

Jako už obvykle i tuto první červnovou neděli proběhl křest, slavnost, kdy se ti, kteří se vydali na životní cestu s Pánem Ježíšem, rozhodli svou víru veřejně vyznat a na důkaz svého rozhodnutí se nechat pokřtít. Poslechněte si svědectví několika z nich.

Svědectví křtěnců - prosinec 2016

on . Posted in Svědectví

Všichni asi známe podobenství o ztracené ovci a ztracené stříbré minci (Lukášovo evangelium 15:3-10). V nebi a stejně tak i my se radujeme nad KAŽDÝM, kdo se obrátil a přijal Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Poslechněte si svědectví nových křtěnců o tom, jak Bůh zasáhl do jejich životů a dal se jim poznat.

Martina Pokorná
Filip Žitný
Štefan Tóth
Zuzka Řezaninová
Alena Řezaninová
Ondřej Zima

 

Svědectví křtěnců - červen 2016

on . Posted in Svědectví

Bůh mění naše životy. O tom není pochyb. A o to větší radost je, když přichází další lidé, kteří se rozhodli pro život s Pánem Ježíšem Kristem. O tom, jaké to je žít s Ježíšem, hovoří ve svých svědectvích sestry a bratr, kteří se rozhodli vyznat své rozhodnutí ve křtu.

Bára Bělehrádková
Alena Mikitová
Jana Kucová
Jonatan Kolegar

 

Svědectví křtěnců - prosinec 2015

on . Posted in Svědectví

V neděli 6. prosince proběhl další křest. 7 bratří a sester z našeho a sboru rusky mluvících, kteří ve křtu vyznali svou víru ve křtu a svědectví tří z nich - Reginy, Radka a Katky Oppeltové - si můžete poslechnout.