Kázání a vyučování


Loading Player...

Title Scripture Speaker Date Duration Series
Boží otcovské srdce. Den otců. 2 Corinthians 6:18
Isaiah 64:7
Marek Žitný Sunday, 20 June 2021 28:11
Jak se připravit na poslední den Malachi 3:19-24 Pavol Andraško Thursday, 17 June 2021 27:40 Boží výzvy pro tebe (Prorok Malachiáš)
K čemu je dobré, abych byl zbožný? Malachi 3:13-18 Pavel Smilek st. Sunday, 13 June 2021 31:12 Boží výzvy pro tebe (Prorok Malachiáš)
Patří do Bohoslužby peníze? Malachi 3:6-12 Pavol Andraško Thursday, 10 June 2021 31:35 Boží výzvy pro tebe (Prorok Malachiáš)
Jak lidé ztrácejí kontakt s Bohem? Malachi 2 Pavel Smilek st. Sunday, 06 June 2021 23:59 Boží výzvy pro tebe (Prorok Malachiáš)
Láska Boha k nám a naše bohoslužba Malachi 1 Rastislav Kvasňovský Thursday, 03 June 2021 28:01 Boží výzvy pro tebe (Prorok Malachiáš)
Vyleji svého Ducha na všechny lidi Acts 2:1-21 Pavel Coufal Sunday, 23 May 2021 28:46 Příběh o vítězství pokračuje
Ježíšova vláda na zemi Ephesians 1:20-23 Pavel Coufal Sunday, 16 May 2021 28:04 Příběh o vítězství pokračuje
Ježíšova vláda na nebi. Nanebevstoupení Páně Acts 1:1-11 Pavel Coufal Thursday, 13 May 2021 38:40 Příběh o vítězství pokračuje
Každá rodina je malou církví (Den matek) 2 Timothy 3:14-17
Deuteronomy 6:1-9
Pavel Smilek st. Sunday, 09 May 2021 26:17
Oběť nebo milosrdenství? Hosea 6:6 Marek Žitný Thursday, 06 May 2021 27:52
Vykoupení z vězení beznaděje Ruth 4 Pavel Coufal Sunday, 02 May 2021 27:10 Co se můžeme naučit od jedné cizinky? (Poselství knihy Rút)
Už se tě Bůh někdy zastal? Ruth 3 Pavel Coufal Thursday, 29 April 2021 31:07 Co se můžeme naučit od jedné cizinky? (Poselství knihy Rút)
Když jsi ukrytý pod Hospodinovými křídly Ruth 2 Pavel Smilek st. Sunday, 25 April 2021 35:42 Co se můžeme naučit od jedné cizinky? (Poselství knihy Rút)
Rozhodnutí, které změní tvůj život Ruth 1 Pavel Coufal Thursday, 22 April 2021 41:51 Co se můžeme naučit od jedné cizinky? (Poselství knihy Rút)
Slova vzkříšeného Ježíše III: Miluješ mne víc, než ti zde? Pavol Andraško Thursday, 15 April 2021 36:10 Slova vzkříšeného Ježíše
Slova vzkříšeného Ježíše II: Pojďte jíst! John 21:1-14 Pavel Coufal Sunday, 11 April 2021 28:10 Slova vzkříšeného Ježíše
Slova vzkříšeného Ježíše I: Nepochybuj a věř! John 20:19-29 Marek Žitný Thursday, 08 April 2021 34:42 Slova vzkříšeného Ježíše
Ten, kdo vítězí nad smrtí a dává život 1 Kings 15:1-20
John 11:25-26
Pavel Coufal Sunday, 04 April 2021 28:32 Kdo je Ježíš?
Ukřižování Ježíše Krista Colossians 3:1-11
Luke 23:32-46
Pavel Smilek st. Friday, 02 April 2021 42:05
Ten, kdo působí ovoce našeho života Pavel Coufal Sunday, 28 March 2021 28:09 Kdo je Ježíš?
Ten, kdo ti otevírá cestu k Bohu John 14:6 Rastislav Kvasňovský Thursday, 25 March 2021 23:36 Kdo je Ježíš?
Ten, který se o tebe stará John 10:11-14 Pavel Coufal Sunday, 21 March 2021 30:25 Kdo je Ježíš?
Ten, kdo chrání tvůj život John 10:7-9 Marek Žitný Thursday, 18 March 2021 27:20 Kdo je Ježíš?
Ten, kdo tě vede temnotou John 8:12 Pavel Smilek st. Sunday, 14 March 2021 35:25 Kdo je Ježíš?