Financování sboru

on . Posted in O nás.

Bratrská jednota baptistů se v roce 2013 dobrovolně zřekla nároku na restituční odškodnění. Náš sbor je z 93% financován z dobrovolných darů svých členů a z aktivit v hlavní i vedlejší* činnosti, zbylých 7% je z dotací na platy, které poskytuje Ministerstvo kultury (v útlumovém režimu do nuly v roce 2030).

(* nájmy z bytů, přibližně 31% příjmů)

Zároveň poskytujeme ven za hranice sboru přibližně 15% prostředků z rozpočtu hlavní činnosti na misijní a charitativní účely pořádané jinými organizacemi.

Mnozí členové sboru přispívají pravidelně přibližně 10% svých příjmů na provoz sboru a jeho aktivity; někdo více, někdo méně, jak se kdo sám rozhodl. Dárcovství je dobrovolné, je to mezi Vámi a Pánem Bohem. Kromě toho vyhlašujeme účelové sbírky na externí projekty a na charitu.

Přispět může kdokoli

  • jednorázovým převodem na účet 2600916572/2010
  • trvalým převodem
  • do košíčku při sbírce během bohoslužby

Po dohodě je možné na konci roku vystavit souhrnné potvrzení o poskytnutých darech za kalendářní rok, v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, jako doklad pro odpočet těchto darů od základu daně z příjmů dárce.

Více informací k potvrzení o darech na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aktuálně hledáme finance na rekonstrukci klubovny pro děti a klub maminek v Brně-Bystrci.

Všem dárcům srdečně děkujeme.