Boží plány nelze zmařit

Dne . Uveřejněno v Kázání.

„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“ (Iz 55:8-9) A latinské přísloví „Člověk míní, Pán Bůh mění“ jej jen potvrzuje. Když Pán Bůh něco chce, kdo zruší Jeho plány?

Pavel Smilek ve svém kázání hovořil o královských úkladech a o tom, jak se Pán Bůh postaral. Poslechněte si jeho záznám - Boží plány nelze zmařit.

Tags: Bůh plány