Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské

Dne . Uveřejněno v Kázání.

Není nic důležitějšího, většího než setkání s Bohem. Na důležité věci je třeba se připravit - a právě tento úkol plnil Jan Křtitel, který volal lidi, aby se připravili na setkání s Ježíšem.

I dnes zní stejná výzva: K setkání s Bohem je třeba činit pokání. Také o tom, co je a co není pokání, mluví kazatel sboru Pavel Coufal na základě textu z Matoušova evangelia (3,1-12) - Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské.

Tags: Ježíš Kristus Bůh pokání Boží království obrácení království nebeské