Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Jaký užitek máš z toho čemu sloužíš?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Jsme spasení z víry a tak jsme v pohodě, Pán Bůh nám odpustil, jsme pod milostí a skutky si cestu do nebe nevydláždíme. Můžeme si tedy dělat co chceme, klidně i hřešit. Máme v kapse bianco šek, letenku do nebe a život si uděláme jak chceme… Řada lidí takhle přemýšlí. Ale jaký je to omyl!

Pavel Coufal o milosti a odpuštění a tom, jak se náš život měnií, když pustíme do života Ducha Svatého mluvil v nedělním kázání. Záznam si můžete poslechnout zde - Jaký užitek máš z toho čemu sloužíš?

 

Čím se v životě chlubíš ty?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Čeho si v životě opravdu ceníte? Co myslíte, že má skutečnou hodnotu? A co byste chtěli opravdu získat? A co byste chtěli dostat od Pána Boha. Král Šalomoun prosil o moudrost… A dostal ji.

Na biblické hodině o tom, co dostal od Pána Boha, hovořil Zdeněk Pokorný. Záznam si můžete poslechnout zde - Čím se v životě chlubíš ty?.

Víra, která prožije zázraky

Dne . Uveřejněno v Kázání

Žádný člověk není před Bohem spravedlivý, nikdo není bez hříchu a tak tvrzení, že mě Bůh přijme, protože přece nejsem až tak špatný je lež, největší lidský omyl. Ale Pán Bůh nám dal možnost, jak můžeme být navzdory našim hříchům přijati a ospravedlněni vírou Bohu.

O tom, jaký byl život a víra otce víry Abrahama mluvil ve svém kázání kazatel Pavel Coufal a vy si jej můžete poslechnout zde - Víra, která prožije zázraky.

Jak mi společenství ve skupince pomáhá v duchovním růstu

Dne . Uveřejněno v Kázání

V 18. kapitole Matoušova evangelia říká Pán Ježíš: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Nikdo z nás není ostrov uprostřed širého oceánu, ale každý z nás má vztahy s druhými. Vždyť nás Bůh takto utvořil. A je-li Bůh uprostřed nás, je přirozené a dobré se sdílet a povzbuzovat na naší cestě víry s ostatními.

O tom, jaké to je, se sdíleli vedoucí skupinek biblického studia. Záznam si můžete poslechnout zde - Jak mi společenství ve skupince pomáhá v duchovním růstu.

Jak Ježíš napravil to, co Adam pokazil

Dne . Uveřejněno v Kázání

Adam, první člověk svým pádem vešel do světa hřích. Všichni jsme jím „nakaženi“. Neexistuje žádný člověk, který by byl bez hříchu… až na Ježíše Krista, vtěleného Boha. Kristus svou poslušností na sebe vzal všechny hříchy, i hřích Adama a tak hřích, smrt přemohl.

O naději, životní šanci, kterou nám Bůh svou milostí, kdy nám v Kristu hříchy odpouští a očišťuje nás navzdory našemu hříšnému „JÁ“ mluvil ve svém kázání Pavel Smilek st. Záznam je k dispozici zde - Jak Ježíš napravil to, co Adam pokazil.

Křest - červen 2015

Dne . Uveřejněno v Kázání

Dnes se 7 bratrů a sester, kteří se rozhodlo svým křtem vyznat svou víru, kdy se rozhodli přijmout Pána Ježíše Krista jako svého pána a spasitele.

Záznam kázání kazatele Pavla Coufala a Igora Mamojky, kazatele Armády spásy v Brně si můžete poslechnout zde - Křest - červen 2015, Křest - červen 2015.

Proč by mě měl Bůh přijmout?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Když chcete jít např. na koncert, musíte si koupit vstupenku. Něco vás to stálo. Ale co když někdo projde dovnitř nezabezpečeným zadním vchodem zadarmo? Nenaštvalo by vás to? Vy jste museli něco obětovat a někdo nemusí vůbec nic a přesto se tam dostane…

Jak je to se vstupenkou do Nebe? Kolik např. dobrých skutků je potřeba? Pán Ježíš ale říkal něco jiného - spasení je zadarmo a nedá se zasloužit. Kdo si však myslí, že je z vlastního přičinění dost dobrý do Nebe, toho Boží Evangelium uráží natolik, že je většinou odmítá.

Záznam nedělního kázání si můžete poslechnout zde - Proč by mě měl Bůh přijmout?.

Proč je kolem Ducha svatého občas tolik rozruchu?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Pán Bůh nás obdařil smysly, abychom vnímali svět kolem nás a měli z toho užitek. Ale k čemu je nám čich, když necítíme vůni, k čemu je nám zrak, když nevidíme světlo a barvy, k čemu je nám hmat, když není čeho se dotýkat, k čemu jsou uši, když neslyšíme zvuk a stejně tak, jestliže žijeme bez Ducha svatého, je celý náš život jen prázdná forma.

Dnes jsme slavili narozeniny Církve, seslání Ducha svatého. Kázání Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Proč je kolem Ducha svatého občas tolik rozruchu?.

 

Co udělal Ježíš pro tebe?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Všichni máme někdy tendenci ignorovat nepříjemné věci a doufat, že po čase samy zmizí. Ale tohle se může stát tragickým životním omylem, zvlášť pokud se jedná o slovíčko hřích.

Záznam kázání Pavla Smilka si můžete poslechnout zde - Co udělal Ježíš pro tebe?.