Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Boží verdikt nad lidmi

Dne . Uveřejněno v Kázání

„Pravdivý, spravedlivý Bůh vs. nerozumný člověk lhář“, tak by se dal shrnout oddíl z 3. kapitoly listu Římanů, o kterém hovořil kazatel Pavel Coufal.

Záznam ze „soudního procesu“ si můžete poslechnout zde - Boží verdikt nad lidmi.

Proč tě náboženství nemůže spasit

Dne . Uveřejněno v Kázání

„Považujete se za náboženské lidi?“, se ptal ve svém kázání kazatel Pavel Coufal a zamýšlel se nad tím, kdy apoštol Pavel říká, kdo je a není pravý Žid a co je a není pravá obřízka. A tak se nabízí otázky: Kdo je pravý křesťan a na čem opravdu záleží?

Záznam nedělního kázání si můžete poslechnout zde - Proč tě náboženství nemůže spasit.

Nebezpečí souzení druhých

Dne . Uveřejněno v Kázání

Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl… před Bohem jsem v pořádku. Ale je to skutečně tak? Pán Bůh nenávidí každý hřích a nikdo není bez hříchu. Ale když Pán Ježíš žil na Zemi, nejvíc poukazoval na lidskou pýchu, pokrytectví a egoismus.

O tom, co na to říká Bible, mluvil ve svém kázání kazatel Pavel Coufal. Záznam si můžete poslechnout zde - Nebezpečí souzení druhých

Tvůj život má smysl

Dne . Uveřejněno v Kázání

Náš první prezident Tomáš Garrique Masaryk jednou v rozhovoru s Karlem Čapkem prohlásil: „…jít za Ježíšem, to je mi všecko.“ (Karel Čapek: Hovory s TGM; kap. Stát a církev, strana 266). Ano, jít za Pánem Ježíšem a následovat ho naplno ve svatosti.

Kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Tvůj život má smysl

Ježíš byl vzkříšen!

Dne . Uveřejněno v Kázání

Je neděle. Třetí den. Hrob, smrt nemohla udržet Krista ve své moci. Bůh ho vzkřísil. Kristus ŽIJE! Jak mocného Boha máme, jak obrovskou láskou nás, i přes naše pády, selhání miluje.

Kázání kazatele Pavla Coufala z neděle vzkříšení si můžete poslechnout zde - Ježíš byl vzkříšen!.

Československá baptistická konvence v USA a Kanadě

Dne . Uveřejněno v Kázání

Když před více než 100 lety emigrovali Češi a Slováci do severní Ameriky, přinesli si s sebou i svou víru. Jejich potomci sdružení v Československé baptistické konvenci v USA a Kanadě k nám přijeli, aby se s námi podělili o to, jak v jejich životech působí náš Pán Ježíš Kristus. Navíc se o to, jak zvěstují evangelium podělili bratři z Namibie, kteří službě Gedeonů.

Záznam si můžete poslechnout zde - Československá baptistická konvence v USA a Kanadě

Člověk - vinen nebo nevinen?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Boží a lidská měřítka hříchu. A hřích! Tak škaredé slovo! Proč bychom měli být vinní a čím vůbec, jestli žijeme pěkné, spořádané životy. Přece Bůh nemůže být tak tvrdý… Ale lidské bezbožné smýšlení je jiné než Boží vnímání.

O tom, kam vedl hřích v dobách Říma, hrdého, požitkářského místa a kam vede i dnes si můžete poslechnout v kázání Zdeňka Pokorného - Člověk - vinen nebo nevinen?

Evangelizace s Erichem Theisem

Dne . Uveřejněno v Kázání

Minulý týden proběhla v Brně evangelizace, kterou pořádal náš sbor spolu se sborem Apoštolské církve v Brně. Každý večer a v neděli ráno kázal svýcarský evangelista Erich Theis. Pokud jste nemohli na večerech nebo na nedělním shromáždění v kině Scala, můžete si je díky skvělým technikům smiley poslechnout v našem archivu.

Evangelizace: Jak vyjít z trápení a neštestí
Evangelizace: Tvůj život má hluboký smysl a budoucnost
Evangelizace: Naše problémy = nová šance
Představení Ducha svatého

Společné modlitební shromáždění s Apoštolskou církví Brno, modlitby za evangelizaci

Dne . Uveřejněno v Kázání

Můžete být zachráněni. Navždy. Věříte? Ne? A přitom je to pravda smiley. Jenže jak to říct a ujistit, že je to pravda? Jak říct, že nás všechny Bůh miluje?

Bez Pána Boha, bez proseb, aby nám dal ta správná slova, která potřebujete slyšet a vědět, bez lásky to nejde. Tak prosíme, Pane Bože, dej nám, prosím, citlivá srdce a mysli, abychom dokázali lidem kolem říct, jak je máš rád a jak o ně stojíš…

Úvod k modlitbám měl Pavel Harabus, pastor Apoštolské církve v Brně a záznam si můžete poslechnout zde - Modlitby za evangelizaci.

Ježíš nesl svůj kříž

Dne . Uveřejněno v Kázání

Je pátek. Učedníci se rozprchli. Ježíše zbili a přibili na kříž. Všichni se mu vysmívají. Ježíš opuštěný Otcem umírá. Svět se raduje, hřích zvítězil… Ale… je JEN pátek. Neděle přichází!

Záznam kázání kazatele Pavla Coufala je zde - Ježíš nesl svůj kříž.