Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka
Program mládeže Tomáš Kratochvíl čtvrtek 24. říjen 2019 36:55
Buďte vroucího ducha Římanům 12:1-12 Jaroslav Pleva neděle 29. září 2019 36:30
Život jako běh 1. list Korintským 9:24
2. list Timoteovi 4:7
Židům 1:3
Židům 12:1
Tony Landini neděle 4. srpen 2019 29:46
Posuny morálních hranic v dnešní době a jak na ně máme reagovat? Meego Remmel čtvrtek 23. květen 2019 30:22
Nepřizpůsobujte se světu 1. list Janův 4:1
Římanům 12:2
List Jakubův 4:4
1. list Janův 2:15
Druhý list Korintským 3:18
Druhý list Korintským 5:17
Jonatan Kolegar čtvrtek 25. duben 2019 22:54
Odkud přichází zlé věci do našeho života a jak jim můžeme čelit? Fred Hansen čtvrtek 18. říjen 2018 45:22
Jak mohu předat dobrou zprávu evangelia dnešním lidem? Jan Heřmanský čtvrtek 13. září 2018 30:13
Jsme jako mlha - teď tu jsme a za chvíli být nemusíme List Jakubův 4:13-17
Izajáš 40:8
Římanům 8:28
Židům 6:19
Tony Landini neděle 5. srpen 2018 29:11
Společenství hříšníků Jan 8:2-11 Luděk Brdečko neděle 1. červenec 2018 26:03
Být víc jako Ježíš Filipským 2:3-11
Galatským 2:20
Jan 13:1-20
Matouš 11:19
Filipským 3:8-12
Tomáš Kratochvíl čtvrtek 14. červen 2018 37:10
Ježíš Kristus je tady vždy pro nás Římanům 10:9-10
Římanům 10:13
Thomas Toone čtvrtek 7. červen 2018 18:01
Program mládeže Tomáš Kratochvíl čtvrtek 30. listopad 2017 57:14
Vítězství nad strachem 1. Samuelova 17:41-54 Nick Ranieri neděle 6. srpen 2017 24:40
Jak zasáhnout dnešní generaci evangeliem? Marek 10:17-22
Matouš 19:16-22
Pavel Coufal čtvrtek 22. červen 2017 27:53
Priority křesťanů, když čelí neznámé budoucnosti Filipským 1:12-27 Dr. Daniel Maris čtvrtek 15. červen 2017 36:57
Podobenství o nepoctivém správci Lukáš 16:1-9
1. list Timoteovi 6:10
Tomáš Kratochvíl čtvrtek 27. duben 2017 24:55
Z čeho nás Ježíš vykoupil? Žalmy 49
Zjevení Janovo 5
Izajáš 52:9
3. Mojžíšova 25:54
Zdeněk Pokorný čtvrtek 17. listopad 2016 34:24
Program mládeže Jan 1:1-13 Tomáš Ilgner čtvrtek 3. listopad 2016 28:30
Co znamená život v Boží rodině? Efezským 2:1-5
Efezským 2:8-10
Efezským 2:19-22
Skutky apoštolské 10:34
Jan 3:3-7
Štěpán Exner čtvrtek 27. říjen 2016 41:52
Co znamená, že jsme královské kněžstvo Zdeněk Pokorný čtvrtek 6. říjen 2016 27:18
Bůh vystupující ze skrytosti Jan 1:14-18
Židům 1:1-3
Pavel Coufal neděle 25. září 2016 26:51
Co to s námi udělá, když vezmeme vážně Boží slovo 2. Královská 22-23 Miroslav Čížek čtvrtek 25. srpen 2016 45:05
Co říká Duch církvím? Zjevení Janovo 2-3 Meego Remmel čtvrtek 4. srpen 2016 26:55
Evangelizační služba misijního týmu amerických studentů 2. Mojžíšova 3:14 Pavel Coufal neděle 24. červenec 2016 13:18
Kdo najde pravdu? Jan 9 Luděk Brdečko neděle 10. červenec 2016 26:26