Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka
Důstojnost. (T.G.M.) - Na čem stojí důstojnost našeho života? 1. Mojžíšova 1:26-27
Žalmy 8:2-10
Žalmy 144:3-4
Filipským 2:6-7
Židům 2:7-11
Izajáš 53:2-3
Pavel Coufal čtvrtek 8. listopad 2018 28:11
Svoboda (J.A. Komenský) - Jak žít ve skutečné svobodě? Jan 8:31-36
2. Mojžíšova 20:2
5. Mojžíšova 5:6
Izajáš 61:1-3
Lukáš 4:18-19
Římanům 6:16
Pavel Coufal neděle 4. listopad 2018 27:27
Pravda (M.J. Hus) - Co je pravda? Jan 14:1-6
Jan 18:37-38
Jan 8:44-45
Jan 17:17
Jan 10:10
Pavel Smilek st. neděle 28. říjen 2018 24:56
Víra (Cyril a Metoděj) - Jak získat a jak udržet víru? Římanům 1:19-20
Židům 9:27
Jan 12:45
Jan 14:9
Jan 14:6
Židům 1:1-2
Žalmy 34:9
Jan 1:49
Marek 8:29
Matouš 16:16
Jan 11:27
Matouš 7:7
Lukáš 11:9
Matouš 16:24
Lukáš 9:23
Zdeněk Pokorný čtvrtek 25. říjen 2018 31:03