Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka
Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří 2. Mojžíšova 20:17
Přísloví 18:22
1. Paralipomenon 16:9
Žalmy 105:2
Zdeněk Pokorný neděle 28. duben 2019 25:02
Nevydáš křivé svědectví 2. Mojžíšova 20:16
Lukáš 10:25-37
2. Mojžíšova 23:1
Přísloví 24:28
Zjevení Janovo 12:10
5. Mojžíšova 19:16-21
Jeremjáš 17:9-10
Matouš 12:34-37
Efezským 4:22-25
Žalmy 141:3
Římanům 13:8-10
Pavel Coufal čtvrtek 11. duben 2019 23:58
Nepokradeš 2. Mojžíšova 20:15
1. Mojžíšova 30:26-43
1. Mojžíšova 31:12-54
Pavel Coufal čtvrtek 4. duben 2019 26:25
Nesesmilníš 2. Mojžíšova 20:14
Matouš 5:27-30
1. list Korintským 6:9-20
Pavel Smilek st. neděle 31. březen 2019 37:25
Nezabiješ 2. Mojžíšova 20:13
Matouš 5:21-26
Jan Pokorný čtvrtek 28. březen 2019 29:47
Cti svého otce i matku 2. Mojžíšova 20:12
Efezským 6:2-3
Ezechiel 22:7
Ezechiel 22:15
Matouš 15:4-6
Marek 7:10-13
Zdeněk Pokorný neděle 24. březen 2019 34:59
Pamatuj na den odpočinku 2. Mojžíšova 20:8-11 Pavol Andraško čtvrtek 21. březen 2019 34:04
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 2. Mojžíšova 20:7 Pavel Coufal neděle 17. březen 2019 20:59
Nezobrazíš si Boha a nebudeš se tomu klanět 2. Mojžíšova 20:4-6 Marek Žitný čtvrtek 14. březen 2019 23:37
Já jsem tvůj jediný Bůh 2. Mojžíšova 20:1-17
Matouš 5:17-20
Pavel Coufal neděle 10. březen 2019 25:56