Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka
Zakládání sborů v prvním století a dnes Matouš 16:13-19 Jiří Unger čtvrtek 3. říjen 2019 36:45
Naše zkušenosti z misie v Ugandě čtvrtek 12. září 2019 01:03:09
Křesťanství a islám. Ježíš Kristus z pohledu křesťanství a islámu Emir Caner čtvrtek 6. červen 2019 01:27:22
Křestní slavnost Lukáš 19:1-10 Pavel Coufal neděle 2. červen 2019 16:15
Odkud jsem vyšel a kam jdu? 1. list Korintským 1:26-31 Pavel Coufal neděle 27. leden 2019 24:57
Novoroční verš sboru Matouš 23:1-12 Pavel Coufal čtvrtek 3. leden 2019 30:42
Co jsme prožili při misii v Ghaně Tomáš Kratochvíl čtvrtek 11. říjen 2018 01:33:56
Díkůvzdání 1. list Tesalonickým 5:18 Jaroslav Hrůza neděle 7. říjen 2018 15:18
Neboj se, Pán Bůh nemá prázdniny Žalmy 121
Jan 5:39
Jan 6:29
Jan 14:6
Zdeněk Pokorný neděle 24. červen 2018 29:12
Křestní shromáždění Skutky apoštolské 8:26-39 Pavel Coufal neděle 3. červen 2018 27:27
O potrkaném býkovi 2. Mojžíšova 21:35
Lukáš 15:3-24
Zdeněk Pokorný neděle 27. květen 2018 01:10:22
Jak v nás působí Duch svatý? Jan 15:26-16:15 Pavel Smilek st. neděle 20. květen 2018 35:38
Jaké pastýře potřebuje církev? Jan 10:1-5
Jan 10:11-16
Pavel Coufal neděle 13. květen 2018 27:06
Misie v Nepálu Peter Kuruc čtvrtek 19. duben 2018 01:00:19
Slavnost 120. výročí založení sboru Filipským 1:3-11 Milan Kern neděle 11. březen 2018 47:30
Tajemství šťastných vztahů Karolína a Jakub Limrovi čtvrtek 15. únor 2018 01:14:13
Jak spojit církev a rodinu? 1. Mojžíšova 25:20-49:33 Zdeněk Pokorný neděle 28. leden 2018 23:47
Až potud nám pomáhal Hospodin 1. Samuelova 7:12 Pavel Smilek st. neděle 31. prosinec 2017 33:41
Když my povstaneme, On září skrze nás čtvrtek 9. listopad 2017 48:47
500. výročí reformace – Martin Luther a Jan Hus Jaroslav Pleva čtvrtek 19. říjen 2017 01:08:37
Kázání z vězeňské kaple v Súdánu Jan 9 Petr Jašek neděle 25. červen 2017 44:48
Jsme si dobrými sousedy? Lukáš 10:25-37 Pavel Coufal neděle 28. květen 2017 30:28
Jaký důsledek pro nás má nanebevzetí Pána Ježíše? Lukáš 24:45-53
Skutky apoštolské 1:1-14
Pavel Coufal čtvrtek 25. květen 2017 35:49
K čemu nás vybízí novoroční verš sboru Koloským 2:6-7
2. list Petrův 3:18
Židům 6:1
Pavel Coufal neděle 8. leden 2017 31:31
Hleďme dál s nadějí Izajáš 40:12-31 Pavel Coufal neděle 1. leden 2017 32:15