Kázání a vyučování


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka Série
Odkud přichází zlé věci do našeho života a jak jim můžeme čelit? Fred Hansen čtvrtek 18. říjen 2018 45:22 Obecné
Vysláni do světa s evangeliem Marek 16:15
Marek 1:14-15
Skutky apoštolské 5:42
Zdeněk Pokorný neděle 14. říjen 2018 31:19 Naše poslání
Co jsme prožili při misii v Ghaně Tomáš Kratochvíl čtvrtek 11. říjen 2018 01:33:56 Tématické
Díkůvzdání 1. list Tesalonickým 5:18 Jaroslav Hrůza neděle 7. říjen 2018 15:18 Tématické
Jak můžeme společně lépe sloužit lidem? Římanům 12:3-8 Pavel Coufal čtvrtek 4. říjen 2018 34:21 Naše poslání
Připravit ke službě Efezským 4:1-16 Pavel Smilek st. neděle 30. září 2018 35:06 Naše poslání
Co můžeme prakticky dělat proto, abychom duchovně rostli? Koloským 2:6-7 Marek Žitný čtvrtek 27. září 2018 26:53 Naše poslání
Pomáhat k duchovnímu růstu 1. list Korintským 3:6-7
Židům 6:1-2
Pavel Coufal neděle 23. září 2018 24:43 Naše poslání
Jak mohu přijímat své bratry a sestry? Římanům 15:7 Pavel Coufal čtvrtek 20. září 2018 30:08 Naše poslání
Přijímat lidi do milující Boží rodiny Efezským 2:19 Zdeněk Pokorný neděle 16. září 2018 25:44 Naše poslání
Jak mohu předat dobrou zprávu evangelia dnešním lidem? Jan Heřmanský čtvrtek 13. září 2018 30:13 Obecné
Přivádět lidi ke Kristu Jan 1:43-51 Pavel Coufal neděle 9. září 2018 26:30 Naše poslání
Jak mohu cele milovat Boha, prakticky? Marek 14:27-31
Marek 12:28-34
Jan 21:15-17
Římanům 12:1
Jan 14:21
1. list Janův 1:8
1. list Janův 4:19-21
Žalmy 45:8
1. list Timoteovi 5:8
Židům 10:24
Zdeněk Pokorný čtvrtek 6. září 2018 35:35 Naše poslání
Milovat Boha celým srdcem Marek 12:28-34 Pavel Coufal neděle 2. září 2018 20:55 Naše poslání
Vítězství v duchovním zápase 2. Mojžíšova 17:8-16 Pavel Kohl čtvrtek 30. srpen 2018 26:33 Exodus
Je mezi námi Bůh, nebo ne? 2. Mojžíšova 17:1-7 Čeněk Jersák neděle 26. srpen 2018 18:20 Exodus
Bůh dobře ví, co potřebuješ 2. Mojžíšova 16 Stephen Folker čtvrtek 23. srpen 2018 43:24 Exodus
Na čem stojí naše radost? Filipským 4:4-7
2. Mojžíšova 15
Pavel Coufal neděle 19. srpen 2018 32:34 Exodus
Když Bůh před tebou rozdělí moře Žalmy 33:22
2. Mojžíšova 14:15-31
Marek Žitný čtvrtek 16. srpen 2018 34:53 Exodus
Bůh určuje cestu, tak se neboj 2. Mojžíšova 13:17-14:14
Matouš 6:33
Efezským 5:15
Přísloví 3:5
Římanům 12:2
Římanům 8:16
Židům 11
Jan 7:17
Koloským 3:15
Pavel Smilek st. neděle 12. srpen 2018 38:07 Exodus
Co všechno patří Bohu? 2. Mojžíšova 13:1-16
Galatským 2:20
Pavel Smilek st. čtvrtek 9. srpen 2018 31:35 Exodus
Jsme jako mlha - teď tu jsme a za chvíli být nemusíme List Jakubův 4:13-17
Izajáš 40:8
Římanům 8:28
Židům 6:19
Tony Landini neděle 5. srpen 2018 29:11 Obecné
Slavný nový začátek 2. Mojžíšova 12:1-24
1. list Korintským 11:23-25
Pavel Smilek st. čtvrtek 2. srpen 2018 48:47 Exodus
Bůh silný a svatý Žalmy 105:1-8
Žalmy 105:24-38
2. Mojžíšova 8-11
Pavel Coufal neděle 29. červenec 2018 32:13 Exodus
Boží znamení, kterým lidé nevěří 2. Mojžíšova 7:1-6 Vilém Kubiena čtvrtek 26. červenec 2018 43:47 Exodus