Kázání a vyučování


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka Série
Jeho jizvami jsme uzdraveni Izajáš 52:13-53:12 Pavel Smilek st. pátek 19. duben 2019 37:44 Velikonoce
Máš smlouvu s Bohem? Marek 14:12-25 Pavel Coufal čtvrtek 18. duben 2019 19:52 Velikonoce
Pán tě potřebuje Marek 11:1-11
Zacharjáš 14:4
Zacharjáš 9:9
Pavel Coufal neděle 14. duben 2019 26:35 Velikonoce
Nevydáš křivé svědectví 2. Mojžíšova 20:16
Lukáš 10:25-37
2. Mojžíšova 23:1
Přísloví 24:28
Zjevení Janovo 12:10
5. Mojžíšova 19:16-21
Jeremjáš 17:9-10
Matouš 12:34-37
Efezským 4:22-25
Žalmy 141:3
Římanům 13:8-10
Pavel Coufal čtvrtek 11. duben 2019 23:58 Desatero Božích přikázání
Jak se připravit na Velikonoce Abakuk 1:1-3
Abakuk 3:17-18
Lukáš 9:44-45
Lukáš 24:44-46
Luděk Brdečko neděle 7. duben 2019 28:02 Velikonoce
Nepokradeš 2. Mojžíšova 20:15
1. Mojžíšova 30:26-43
1. Mojžíšova 31:12-54
Pavel Coufal čtvrtek 4. duben 2019 26:25 Desatero Božích přikázání
Nesesmilníš 2. Mojžíšova 20:14
Matouš 5:27-30
1. list Korintským 6:9-20
Pavel Smilek st. neděle 31. březen 2019 37:25 Desatero Božích přikázání
Nezabiješ 2. Mojžíšova 20:13
Matouš 5:21-26
Jan Pokorný čtvrtek 28. březen 2019 29:47 Desatero Božích přikázání
Cti svého otce i matku 2. Mojžíšova 20:12
Efezským 6:2-3
Ezechiel 22:7
Ezechiel 22:15
Matouš 15:4-6
Marek 7:10-13
Zdeněk Pokorný neděle 24. březen 2019 34:59 Desatero Božích přikázání
Pamatuj na den odpočinku 2. Mojžíšova 20:8-11 Pavol Andraško čtvrtek 21. březen 2019 34:04 Desatero Božích přikázání
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 2. Mojžíšova 20:7 Pavel Coufal neděle 17. březen 2019 20:59 Desatero Božích přikázání
Nezobrazíš si Boha a nebudeš se tomu klanět 2. Mojžíšova 20:4-6 Marek Žitný čtvrtek 14. březen 2019 23:37 Desatero Božích přikázání
Já jsem tvůj jediný Bůh 2. Mojžíšova 20:1-17
Matouš 5:17-20
Pavel Coufal neděle 10. březen 2019 25:56 Desatero Božích přikázání
Jste pro svět nepostradatelní? Matouš 5:13-16 Pavel Coufal čtvrtek 7. březen 2019 23:43 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost Matouš 5:10-12
2. list Timoteovi 3:12-13
1. list Petrův 3:13-18
Pavel Coufal neděle 3. březen 2019 26:23 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo tvoří pokoj Matouš 5:9 Tomáš Kratochvíl čtvrtek 28. únor 2019 49:12 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo mají čisté srdce Matouš 5:8 Pavel Coufal neděle 24. únor 2019 29:09 Matoušovo evangelium
Požehnaní milosrdní Matouš 5:7 Pavel Coufal čtvrtek 21. únor 2019 28:20 Matoušovo evangelium
Požehnaní, kdo touží po spravedlnosti Matouš 5:6
Žalmy 63
Pavel Smilek st. neděle 17. únor 2019 31:16 Matoušovo evangelium
Požehnaní tiší Matouš 5:5 Zdeněk Pokorný neděle 10. únor 2019 24:17 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo umí plakat Matouš 5:4 Pavel Coufal čtvrtek 7. únor 2019 31:51 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo ví o své duchovní chudobě Matouš 5:1-10 Pavel Coufal neděle 3. únor 2019 26:21 Matoušovo evangelium
Sloužit slovem i skutky lásky Matouš 4:23-25 Vilém Kubiena čtvrtek 31. leden 2019 48:54 Matoušovo evangelium
Odkud jsem vyšel a kam jdu? 1. list Korintským 1:26-31 Pavel Coufal neděle 27. leden 2019 24:57 Tématické
Jsme obyčejní lidé s neobyčejným posláním Matouš 4:18-22 Pavel Coufal čtvrtek 24. leden 2019 33:57 Matoušovo evangelium