Kázání a vyučování


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka Série
Naše světlo má svítit do tmy Matouš 4:12-17 Zdeněk Pokorný neděle 20. leden 2019 22:47 Matoušovo evangelium
Jak vítězit nad pokušením Matouš 4:1-11 Pavel Coufal čtvrtek 17. leden 2019 36:54 Matoušovo evangelium
Boží moc ke službě Matouš 3:13-17 Pavel Smilek st. neděle 13. leden 2019 28:16 Matoušovo evangelium
Jednota v rozmanitém těle 1. list Korintským 12:12-31 Martin Horák čtvrtek 10. leden 2019 18:47 Alianční týden modliteb
Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské Matouš 3:1-12 Pavel Coufal neděle 6. leden 2019 28:19 Matoušovo evangelium
Novoroční verš sboru Matouš 23:1-12 Pavel Coufal čtvrtek 3. leden 2019 30:42 Tématické
Boží plány nelze zmařit Matouš 2:13-23 Pavel Smilek st. neděle 30. prosinec 2018 26:44 Matoušovo evangelium
Kde hledáme svého krále? Matouš 2:1-12 Pavel Coufal úterý 25. prosinec 2018 25:42 Matoušovo evangelium
Jak to vlastně bylo s jeho narozením Matouš 1:18-25 Pavel Coufal neděle 23. prosinec 2018 23:50 Matoušovo evangelium
Příběh začíná: původ Ježíše Krista Matouš 1:1-17 Marek Žitný čtvrtek 20. prosinec 2018 29:53 Matoušovo evangelium
Proměna spících křesťanů Římanům 13:11-14 Zdeněk Pokorný neděle 16. prosinec 2018 28:57 Proměny člověka
Proměna tiché dívky Lukáš 1:26-56 Pavel Coufal neděle 9. prosinec 2018 26:08 Proměny člověka
Proměna nevěřícího kněze Lukáš 1:5-24
Lukáš 2:57-79
Zdeněk Pokorný čtvrtek 6. prosinec 2018 51:01 Proměny člověka
Proměna drsného fanatika Skutky apoštolské 9:1-22 Pavel Coufal neděle 2. prosinec 2018 31:54 Proměny člověka
Bůh mi dává vítězství ve smrti 1. list Korintským 15 Pavel Smilek st. neděle 25. listopad 2018 34:50 Bůh mi dává...
Bůh mi dává sílu v slabosti Druhý list Korintským 12:1-10 Pavel Coufal čtvrtek 22. listopad 2018 31:39 Bůh mi dává...
Bůh mi dává smysl života v mém utrpení Jób 42:1-6 Zdeněk Pokorný neděle 18. listopad 2018 27:53 Bůh mi dává...
Bůh mi dává naději v beznaději Matouš 9:18-26 Pavel Coufal neděle 11. listopad 2018 26:23 Bůh mi dává...
Důstojnost. (T.G.M.) - Na čem stojí důstojnost našeho života? 1. Mojžíšova 1:26-27
Žalmy 8:2-10
Žalmy 144:3-4
Filipským 2:6-7
Židům 2:7-11
Izajáš 53:2-3
Pavel Coufal čtvrtek 8. listopad 2018 28:11 Staleté kořeny
Svoboda (J.A. Komenský) - Jak žít ve skutečné svobodě? Jan 8:31-36
2. Mojžíšova 20:2
5. Mojžíšova 5:6
Izajáš 61:1-3
Lukáš 4:18-19
Římanům 6:16
Pavel Coufal neděle 4. listopad 2018 27:27 Staleté kořeny
Pravda (M.J. Hus) - Co je pravda? Jan 14:1-6
Jan 18:37-38
Jan 8:44-45
Jan 17:17
Jan 10:10
Pavel Smilek st. neděle 28. říjen 2018 24:56 Staleté kořeny
Víra (Cyril a Metoděj) - Jak získat a jak udržet víru? Římanům 1:19-20
Židům 9:27
Jan 12:45
Jan 14:9
Jan 14:6
Židům 1:1-2
Žalmy 34:9
Jan 1:49
Marek 8:29
Matouš 16:16
Jan 11:27
Matouš 7:7
Lukáš 11:9
Matouš 16:24
Lukáš 9:23
Zdeněk Pokorný čtvrtek 25. říjen 2018 31:03 Staleté kořeny
Odkud přichází zlé věci do našeho života a jak jim můžeme čelit? Fred Hansen čtvrtek 18. říjen 2018 45:22 Obecné
Vysláni do světa s evangeliem Marek 16:15
Marek 1:14-15
Skutky apoštolské 5:42
Zdeněk Pokorný neděle 14. říjen 2018 31:19 Naše poslání
Co jsme prožili při misii v Ghaně Tomáš Kratochvíl čtvrtek 11. říjen 2018 01:33:56 Tématické