Kázání a vyučování


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka Série
2019-05-30-ct_svedectvi_Cenek Vrbka čtvrtek 30. květen 2019 10:13
Naše postoje při dávání Matouš 6:1-4 Vilém Kubiena čtvrtek 30. květen 2019 40:15 Matoušovo evangelium
Mít dobré vztahy mezi sousedy Matouš 5:43-48 Pavel Coufal neděle 26. květen 2019 01:09:19 Matoušovo evangelium
Posuny morálních hranic v dnešní době a jak na ně máme reagovat? Meego Remmel čtvrtek 23. květen 2019 30:22 Obecné
2019-05-19_ne_svedectvi_Frantisek Pokorny neděle 19. květen 2019 03:07
Jak zvládnout konflikt Matouš 5:38-42 Zdeněk Pokorný neděle 19. květen 2019 30:56 Matoušovo evangelium
2019-05-16-ct_svedectvi_Vanesa Novotna čtvrtek 16. květen 2019 06:18
2019-05-16-ct_svedectvi_Eliska Rampulova čtvrtek 16. květen 2019 03:45
Dá se spolehnout na tvé slovo? Matouš 5:33-37 Pavel Coufal čtvrtek 16. květen 2019 29:34 Matoušovo evangelium
Požehnání pevného manželství Efezským 5:21-33
Matouš 5:31-32
Pavel Smilek st. neděle 12. květen 2019 37:03 Matoušovo evangelium
Jak mít čisté vztahy mezi muži a ženami Matouš 5:27-30 Pavel Coufal čtvrtek 9. květen 2019 34:01 Matoušovo evangelium
Jakou autoritou je nám Boží slovo? Matouš 5:17-20 Pavel Coufal čtvrtek 2. květen 2019 29:16 Matoušovo evangelium
Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří 2. Mojžíšova 20:17
Přísloví 18:22
1. Paralipomenon 16:9
Žalmy 105:2
Zdeněk Pokorný neděle 28. duben 2019 25:02 Desatero Božích přikázání
Nepřizpůsobujte se světu 1. list Janův 4:1
Římanům 12:2
List Jakubův 4:4
1. list Janův 2:15
Druhý list Korintským 3:18
Druhý list Korintským 5:17
Jonatan Kolegar čtvrtek 25. duben 2019 22:54 Obecné
Ježíš žije - a já s ním! Filipským 2:6-11 Pavel Coufal neděle 21. duben 2019 25:22 Velikonoce
Jeho jizvami jsme uzdraveni Izajáš 52:13-53:12 Pavel Smilek st. pátek 19. duben 2019 37:44 Velikonoce
Máš smlouvu s Bohem? Marek 14:12-25 Pavel Coufal čtvrtek 18. duben 2019 19:52 Velikonoce
2019-04-17-st_Rozlouceni s Kristoslavem Smilkem čtvrtek 18. duben 2019 01:40:50
Pán tě potřebuje Marek 11:1-11
Zacharjáš 14:4
Zacharjáš 9:9
Pavel Coufal neděle 14. duben 2019 26:35 Velikonoce
Nevydáš křivé svědectví 2. Mojžíšova 20:16
Lukáš 10:25-37
2. Mojžíšova 23:1
Přísloví 24:28
Zjevení Janovo 12:10
5. Mojžíšova 19:16-21
Jeremjáš 17:9-10
Matouš 12:34-37
Efezským 4:22-25
Žalmy 141:3
Římanům 13:8-10
Pavel Coufal čtvrtek 11. duben 2019 23:58 Desatero Božích přikázání
Jak se připravit na Velikonoce Abakuk 1:1-3
Abakuk 3:17-18
Lukáš 9:44-45
Lukáš 24:44-46
Luděk Brdečko neděle 7. duben 2019 28:02 Velikonoce
Nepokradeš 2. Mojžíšova 20:15
1. Mojžíšova 30:26-43
1. Mojžíšova 31:12-54
Pavel Coufal čtvrtek 4. duben 2019 26:25 Desatero Božích přikázání
Nesesmilníš 2. Mojžíšova 20:14
Matouš 5:27-30
1. list Korintským 6:9-20
Pavel Smilek st. neděle 31. březen 2019 37:25 Desatero Božích přikázání
Nezabiješ 2. Mojžíšova 20:13
Matouš 5:21-26
Jan Pokorný čtvrtek 28. březen 2019 29:47 Desatero Božích přikázání
Cti svého otce i matku 2. Mojžíšova 20:12
Efezským 6:2-3
Ezechiel 22:7
Ezechiel 22:15
Matouš 15:4-6
Marek 7:10-13
Zdeněk Pokorný neděle 24. březen 2019 34:59 Desatero Božích přikázání