Loading Player...

Titulek Písmo Datum Délka Série
Těžkosti a zápasy na naší cestě 4. Mojžíšova 20:14-21
4. Mojžíšova 21:16-18
4. Mojžíšova 21:21-26
4. Mojžíšova 21:31-35
čtvrtek 8. srpen 2019 36:43 Putujeme do zaslíbené země
Bůh své slovo myslí vážně 4. Mojžíšova 20:1-13 neděle 28. červenec 2019 28:44 Putujeme do zaslíbené země
Bůh tě obhájí 4. Mojžíšova 12 neděle 14. červenec 2019 28:08 Putujeme do zaslíbené země
Bůh nás obnovuje skrze pokání 2. Mojžíšova 33-34 čtvrtek 4. červenec 2019 34:18 Putujeme do zaslíbené země
Duch svatý a rozmanitost jeho působení čtvrtek 20. červen 2019 35:04 Duch Svatý
Plnost Ducha svatého i pro mě Efezským 5:18-21 neděle 16. červen 2019 27:42 Duch Svatý
Duch svatý v mém životě: dar, křest, naplnění? Efezským 1:13
Skutky apoštolské 2
1. list Korintským 12
Skutky apoštolské 8
Skutky apoštolské 19
Efezským 5:18
čtvrtek 13. červen 2019 38:12 Duch Svatý
Křestní slavnost Lukáš 19:1-10 neděle 2. červen 2019 16:15 Tématické
Mít dobré vztahy mezi sousedy Matouš 5:43-48 neděle 26. květen 2019 01:09:19 Matoušovo evangelium
Dá se spolehnout na tvé slovo? Matouš 5:33-37 čtvrtek 16. květen 2019 29:34 Matoušovo evangelium
Jak mít čisté vztahy mezi muži a ženami Matouš 5:27-30 čtvrtek 9. květen 2019 34:01 Matoušovo evangelium
Jakou autoritou je nám Boží slovo? Matouš 5:17-20 čtvrtek 2. květen 2019 29:16 Matoušovo evangelium
Ježíš žije - a já s ním! Filipským 2:6-11 neděle 21. duben 2019 25:22 Velikonoce
Máš smlouvu s Bohem? Marek 14:12-25 čtvrtek 18. duben 2019 19:52 Velikonoce
Pán tě potřebuje Marek 11:1-11
Zacharjáš 14:4
Zacharjáš 9:9
neděle 14. duben 2019 26:35 Velikonoce
Nevydáš křivé svědectví 2. Mojžíšova 20:16
Lukáš 10:25-37
2. Mojžíšova 23:1
Přísloví 24:28
Zjevení Janovo 12:10
5. Mojžíšova 19:16-21
Jeremjáš 17:9-10
Matouš 12:34-37
Efezským 4:22-25
Žalmy 141:3
Římanům 13:8-10
čtvrtek 11. duben 2019 23:58 Desatero Božích přikázání
Nepokradeš 2. Mojžíšova 20:15
1. Mojžíšova 30:26-43
1. Mojžíšova 31:12-54
čtvrtek 4. duben 2019 26:25 Desatero Božích přikázání
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 2. Mojžíšova 20:7 neděle 17. březen 2019 20:59 Desatero Božích přikázání
Já jsem tvůj jediný Bůh 2. Mojžíšova 20:1-17
Matouš 5:17-20
neděle 10. březen 2019 25:56 Desatero Božích přikázání
Jste pro svět nepostradatelní? Matouš 5:13-16 čtvrtek 7. březen 2019 23:43 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost Matouš 5:10-12
2. list Timoteovi 3:12-13
1. list Petrův 3:13-18
neděle 3. březen 2019 26:23 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo mají čisté srdce Matouš 5:8 neděle 24. únor 2019 29:09 Matoušovo evangelium
Požehnaní milosrdní Matouš 5:7 čtvrtek 21. únor 2019 28:20 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo umí plakat Matouš 5:4 čtvrtek 7. únor 2019 31:51 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo ví o své duchovní chudobě Matouš 5:1-10 neděle 3. únor 2019 26:21 Matoušovo evangelium