Loading Player...

Titulek Písmo Datum Délka Série
Pán tě potřebuje Marek 11:1-11
Zacharjáš 14:4
Zacharjáš 9:9
neděle 14. duben 2019 26:35 Velikonoce
Nevydáš křivé svědectví 2. Mojžíšova 20:16
Lukáš 10:25-37
2. Mojžíšova 23:1
Přísloví 24:28
Zjevení Janovo 12:10
5. Mojžíšova 19:16-21
Jeremjáš 17:9-10
Matouš 12:34-37
Efezským 4:22-25
Žalmy 141:3
Římanům 13:8-10
čtvrtek 11. duben 2019 23:58 Desatero Božích přikázání
Nepokradeš 2. Mojžíšova 20:15
1. Mojžíšova 30:26-43
1. Mojžíšova 31:12-54
čtvrtek 4. duben 2019 26:25 Desatero Božích přikázání
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 2. Mojžíšova 20:7 neděle 17. březen 2019 20:59 Desatero Božích přikázání
Já jsem tvůj jediný Bůh 2. Mojžíšova 20:1-17
Matouš 5:17-20
neděle 10. březen 2019 25:56 Desatero Božích přikázání
Jste pro svět nepostradatelní? Matouš 5:13-16 čtvrtek 7. březen 2019 23:43 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost Matouš 5:10-12
2. list Timoteovi 3:12-13
1. list Petrův 3:13-18
neděle 3. březen 2019 26:23 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo mají čisté srdce Matouš 5:8 neděle 24. únor 2019 29:09 Matoušovo evangelium
Požehnaní milosrdní Matouš 5:7 čtvrtek 21. únor 2019 28:20 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo umí plakat Matouš 5:4 čtvrtek 7. únor 2019 31:51 Matoušovo evangelium
Požehnaní ti, kdo ví o své duchovní chudobě Matouš 5:1-10 neděle 3. únor 2019 26:21 Matoušovo evangelium
Odkud jsem vyšel a kam jdu? 1. list Korintským 1:26-31 neděle 27. leden 2019 24:57 Tématické
Jsme obyčejní lidé s neobyčejným posláním Matouš 4:18-22 čtvrtek 24. leden 2019 33:57 Matoušovo evangelium
Jak vítězit nad pokušením Matouš 4:1-11 čtvrtek 17. leden 2019 36:54 Matoušovo evangelium
Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské Matouš 3:1-12 neděle 6. leden 2019 28:19 Matoušovo evangelium
Novoroční verš sboru Matouš 23:1-12 čtvrtek 3. leden 2019 30:42 Tématické
Kde hledáme svého krále? Matouš 2:1-12 úterý 25. prosinec 2018 25:42 Matoušovo evangelium
Jak to vlastně bylo s jeho narozením Matouš 1:18-25 neděle 23. prosinec 2018 23:50 Matoušovo evangelium
Proměna tiché dívky Lukáš 1:26-56 neděle 9. prosinec 2018 26:08 Proměny člověka
Proměna drsného fanatika Skutky apoštolské 9:1-22 neděle 2. prosinec 2018 31:54 Proměny člověka
Bůh mi dává sílu v slabosti Druhý list Korintským 12:1-10 čtvrtek 22. listopad 2018 31:39 Bůh mi dává...
Bůh mi dává naději v beznaději Matouš 9:18-26 neděle 11. listopad 2018 26:23 Bůh mi dává...
Důstojnost. (T.G.M.) - Na čem stojí důstojnost našeho života? 1. Mojžíšova 1:26-27
Žalmy 8:2-10
Žalmy 144:3-4
Filipským 2:6-7
Židům 2:7-11
Izajáš 53:2-3
čtvrtek 8. listopad 2018 28:11 Staleté kořeny
Svoboda (J.A. Komenský) - Jak žít ve skutečné svobodě? Jan 8:31-36
2. Mojžíšova 20:2
5. Mojžíšova 5:6
Izajáš 61:1-3
Lukáš 4:18-19
Římanům 6:16
neděle 4. listopad 2018 27:27 Staleté kořeny
Jak můžeme společně lépe sloužit lidem? Římanům 12:3-8 čtvrtek 4. říjen 2018 34:21 Naše poslání