Loading Player...

Titulek Písmo Datum Délka Série
Zlaté pravidlo života Matouš 7:12 neděle 27. říjen 2019 31:11 Matoušovo evangelium
Modlím se za sebe i za ostatní lidi Matouš 6:11-15 neděle 22. září 2019 29:36 Matoušovo evangelium
Zničte všechny modly 4. Mojžíšova 33:50-56 neděle 18. srpen 2019 19:40 Putujeme do zaslíbené země
Co znamená být „svatý“ 4. Mojžíšova 25 čtvrtek 15. srpen 2019 24:25 Putujeme do zaslíbené země
Boží trpělivost má své meze 4. Mojžíšova 14 neděle 21. červenec 2019 20:50 Putujeme do zaslíbené země
Bůh uzavírá smlouvu 2. Mojžíšova 24 čtvrtek 27. červen 2019 23:58 Putujeme do zaslíbené země
Jak zvládnout konflikt Matouš 5:38-42 neděle 19. květen 2019 30:56 Matoušovo evangelium
Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří 2. Mojžíšova 20:17
Přísloví 18:22
1. Paralipomenon 16:9
Žalmy 105:2
neděle 28. duben 2019 25:02 Desatero Božích přikázání
Cti svého otce i matku 2. Mojžíšova 20:12
Efezským 6:2-3
Ezechiel 22:7
Ezechiel 22:15
Matouš 15:4-6
Marek 7:10-13
neděle 24. březen 2019 34:59 Desatero Božích přikázání
Požehnaní tiší Matouš 5:5 neděle 10. únor 2019 24:17 Matoušovo evangelium
Naše světlo má svítit do tmy Matouš 4:12-17 neděle 20. leden 2019 22:47 Matoušovo evangelium
Proměna spících křesťanů Římanům 13:11-14 neděle 16. prosinec 2018 28:57 Proměny člověka
Proměna nevěřícího kněze Lukáš 1:5-24
Lukáš 2:57-79
čtvrtek 6. prosinec 2018 51:01 Proměny člověka
Bůh mi dává smysl života v mém utrpení Jób 42:1-6 neděle 18. listopad 2018 27:53 Bůh mi dává...
Víra (Cyril a Metoděj) - Jak získat a jak udržet víru? Římanům 1:19-20
Židům 9:27
Jan 12:45
Jan 14:9
Jan 14:6
Židům 1:1-2
Žalmy 34:9
Jan 1:49
Marek 8:29
Matouš 16:16
Jan 11:27
Matouš 7:7
Lukáš 11:9
Matouš 16:24
Lukáš 9:23
čtvrtek 25. říjen 2018 31:03 Staleté kořeny
Vysláni do světa s evangeliem Marek 16:15
Marek 1:14-15
Skutky apoštolské 5:42
neděle 14. říjen 2018 31:19 Naše poslání
Přijímat lidi do milující Boží rodiny Efezským 2:19 neděle 16. září 2018 25:44 Naše poslání
Jak mohu cele milovat Boha, prakticky? Marek 14:27-31
Marek 12:28-34
Jan 21:15-17
Římanům 12:1
Jan 14:21
1. list Janův 1:8
1. list Janův 4:19-21
Žalmy 45:8
1. list Timoteovi 5:8
Židům 10:24
čtvrtek 6. září 2018 35:35 Naše poslání
Mojžíš - život mezi dvěma světy 2. Mojžíšova 2 neděle 8. červenec 2018 26:49 Exodus
Vytrvalost a odvaha v utrpení 2. Mojžíšova 1 čtvrtek 5. červenec 2018 31:40 Exodus
Neboj se, Pán Bůh nemá prázdniny Žalmy 121
Jan 5:39
Jan 6:29
Jan 14:6
neděle 24. červen 2018 29:12 Tématické
O potrkaném býkovi 2. Mojžíšova 21:35
Lukáš 15:3-24
neděle 27. květen 2018 01:10:22 Tématické
Jak se vyvarovat svárů a hádek List Jakubův 4:1-10 neděle 6. květen 2018 24:14 Jak se projevuje zralý křesťan
Jak můžeme ovládat svůj jazyk List Jakubův 3:1-12 neděle 29. duben 2018 18:38 Jak se projevuje zralý křesťan
Být plní lásky k lidem Jan 13
Matouš 22:37-40
Jan 15:13
1. list Janův 4:12
1. list Korintským 13:4-6
neděle 25. březen 2018 27:36 Duchovní zásady zakladatelů našeho sboru