Loading Player...

Titulek Písmo Datum Délka Série
Bůh nás slyší a vyslýchá naše modlitby Matouš 7:7-11 neděle 20. říjen 2019 41:40 Matoušovo evangelium
Když Bůh žehná, nic to nezvrátí 4. Mojžíšova 22:1-14 neděle 11. srpen 2019 41:19 Putujeme do zaslíbené země
Duch svatý: požehnání pro každého křesťana Jóel 3:1-5
Skutky apoštolské 2
neděle 9. červen 2019 32:22 Duch Svatý
Požehnání pevného manželství Efezským 5:21-33
Matouš 5:31-32
neděle 12. květen 2019 37:03 Matoušovo evangelium
Jeho jizvami jsme uzdraveni Izajáš 52:13-53:12 pátek 19. duben 2019 37:44 Velikonoce
Nesesmilníš 2. Mojžíšova 20:14
Matouš 5:27-30
1. list Korintským 6:9-20
neděle 31. březen 2019 37:25 Desatero Božích přikázání
Požehnaní, kdo touží po spravedlnosti Matouš 5:6
Žalmy 63
neděle 17. únor 2019 31:16 Matoušovo evangelium
Boží moc ke službě Matouš 3:13-17 neděle 13. leden 2019 28:16 Matoušovo evangelium
Boží plány nelze zmařit Matouš 2:13-23 neděle 30. prosinec 2018 26:44 Matoušovo evangelium
Bůh mi dává vítězství ve smrti 1. list Korintským 15 neděle 25. listopad 2018 34:50 Bůh mi dává...
Pravda (M.J. Hus) - Co je pravda? Jan 14:1-6
Jan 18:37-38
Jan 8:44-45
Jan 17:17
Jan 10:10
neděle 28. říjen 2018 24:56 Staleté kořeny
Připravit ke službě Efezským 4:1-16 neděle 30. září 2018 35:06 Naše poslání
Bůh určuje cestu, tak se neboj 2. Mojžíšova 13:17-14:14
Matouš 6:33
Efezským 5:15
Přísloví 3:5
Římanům 12:2
Římanům 8:16
Židům 11
Jan 7:17
Koloským 3:15
neděle 12. srpen 2018 38:07 Exodus
Co všechno patří Bohu? 2. Mojžíšova 13:1-16
Galatským 2:20
čtvrtek 9. srpen 2018 31:35 Exodus
Slavný nový začátek 2. Mojžíšova 12:1-24
1. list Korintským 11:23-25
čtvrtek 2. srpen 2018 48:47 Exodus
Mluvte pravdivě a jednoznačně List Jakubův 5:12
Matouš 5:34-37
neděle 10. červen 2018 28:01 Jak se projevuje zralý křesťan
Jak v nás působí Duch svatý? Jan 15:26-16:15 neděle 20. květen 2018 35:38 Tématické
Nestačí slyšet, nestačí mluvit List Jakubův 1:19-27
1. list Petrův 2:5
neděle 15. duben 2018 35:07 Jak se projevuje zralý křesťan
Být si bratry a sestrami, ne nadřízenými a podřízenými Matouš 23:1-12 čtvrtek 22. březen 2018 30:09 Duchovní zásady zakladatelů našeho sboru
Povolání k úkolu, který mě přesahuje - Mojžíš 2. Mojžíšova 3:1-14
2. Mojžíšova 4:1-17
čtvrtek 8. březen 2018 33:52 Boží povolání
Buďte věrní až k smrti! Zjevení Janovo 2:8-11 neděle 14. leden 2018 27:23 Obnova církve
Až potud nám pomáhal Hospodin 1. Samuelova 7:12 neděle 31. prosinec 2017 33:41 Tématické
Mocný Bůh vítězí v naší slabosti Izajáš 9:5 neděle 10. prosinec 2017 37:42 Čtyři jména Pána Ježíše Krista
Dobrá zpráva pro osamělé Rút 1 neděle 26. listopad 2017 34:11 Dobrá zpráva
Jaké to bude, až přijde Ježíš? 1. list Tesalonickým 4:13-5:11 neděle 8. říjen 2017 35:16 list Tesalonickým