Poslání sboru

Dne . Uveřejněno v O nás.

Milovat Pána Boha,

přivádět lidi ke Kristu,

přijmout je do milující Boží rodiny,

pomáhat jim růst k duchovní zralosti,

připravit je ke službě

a vyslat do světa s evangeliem.