Najít kázání

Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 20:17, Přísloví 18:22, 1. Paralipomenon 16:9, Žalmy 105:2
25:02

Nevydáš křivé svědectví

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:16, Lukáš 10:25, Exodus 23:1, Přísloví 24:28, Zjevení 12:10, Deutoronomium 19:16, Jeremjáš 17:9, Matouš 12:34, Efezským 4:22, Žalmy 141:3, Římanům 13:8
23:59

Nepokradeš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:15, Genesis 30:26, Genesis 31:12
26:26

Nesesmilníš

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Exodus 20:14, Matouš 5:27, 1. Korintským 6:9
37:26

Nezabiješ

Řečník: Jan Pokorný
Bible: Exodus 20:13, Matouš 5:21
29:47

Cti svého otce i matku

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 20:12, Efezským 6:2, Ezechiel 22:7, Ezechiel 22:15, Matouš 15:4, Marek 7:10
35:00

Pamatuj na den odpočinku

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Exodus 20:8
34:04

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:7
5:19

Nezobrazíš si Boha a nebudeš se tomu klanět

Řečník: Marek Žitný
Bible: Exodus 20:4
23:38

Já jsem tvůj jediný Bůh

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:1, Matouš 5:17
25:57