Financování a dary

Mnozí členové sboru přispívají pravidelně přibližně 10% svých příjmů na provoz sboru a jeho aktivity; někdo více, někdo méně, jak se kdo sám rozhodl. Dárcovství je dobrovolné, je to mezi Vámi a Pánem Bohem. Kromě toho vyhlašujeme účelové sbírky na externí projekty a na charitu.

 

Přispět může kdokoli

 

  • jednorázovým převodem na účet 2600916572/2010
  • trvalým převodem
  • do košíčku při sbírce během bohoslužby

Po dohodě je možné na konci roku vystavit souhrnné potvrzení o poskytnutých darech za kalendářní rok, v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, jako doklad pro odpočet těchto darů od základu daně z příjmů dárce.

Více informací k potvrzení o darech na adrese pokladni@baptistebrno.cz.

Všem dárcům srdečně děkujeme.

QR Kód k Daru

Copyright © 2024 Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně. Všechna práva vyhrazena.