Naše služba

Čemu se věnujeme

Společná setkání všech

Nedělní BOHOSLUŽBY (Ne 9:00)
Každou neděli se setkáváme společně všechny generace. Snažíme se být srozumitelní, aby na bohoslužby v 9:00 hod mohl přijít kdokoli.

Během cca 1-1,5 hodiny společně zpíváme, modlíme se a nasloucháme výkladu Bible, která je pro nás zaznamenaným slovem Boha. Zpravidla první neděli také vysluhujeme památku poslední Večeře Pána Ježíše Krista. Během kázání máme speciální volitelný program pro děti do dorostového věku.

Více o bohoslužbách najdete zde.

Čtvrteční BOHOSLUŽBY (Čt 19:00)

Každý čtvrtek srdečně zveme ke společnému hlubšímu studiu Bible. Od 19:00 do 20:00 se můžete těšit na zajímavá témata s diskusí. Kdo chce, může se také sdílet v menších skupinách s tím, co prožívá, nebo jak k němu konkrétně text promluvil.  Více

Děti a mládež

Setkání DĚTÍ (Ne 9:00)

Dětem, rozděleným do tří skupin podle věku, se věnují zkušení vedoucí. Na začátku nedělního shromáždění jsou děti spolu s námi v hlavním sále. Občas pro ně v úvodní části připravíme „slovíčko“. Po úvodních písních a modlitbách odcházejí na své programy. Dětem se věnují zkušení vedoucí ve třech různých věkových kategoriích.

Pro miminka je k dispozici prostor s přebalovacím pultem. Během celého dopoledne mohou rodiče využít tzv. „dětský koutek“ – místnost, ze které je možné sledovat dění v hlavním sále (slyšet a nebýt slyšen). 

Dětský klub AWANA (Po 16:30)
Zveme všechny děti od 4 do 12 let k nám do awaňácké party. Co vlastně v Awaně děláme? Hrajeme hry, budujeme vztahy spolu navzájem i s Bohem a učíme se Boží slovo. Protože Boží slovo je základem nejen pro Awanu, ale i pro náš život.

Scházíme se každé pondělí od 16:30 do 18:30 na Smetanově 20, v létě navíc vyrážíme za společným dobrodružstvím na tábor. Více informací najdete na awanabrno.proweb.cz

Těšíme se 🙂

DOROST (Pá 17:00)

Jsme skupina mladých lidí, kteří se schází každý pátek, aby hráli hry, užívali si srandu, a prostě byli spolu.

Kromě pátečních setkání pořádáme tábory, expedice do zahraničí, puťáky a městskou hru.

Taky se společně zamýšlíme nad otázkami našeho života a díváme se, co na to říká Bible.

Každý pátek v 17:00 na Smetanově. Více o nás najdeš na www.dorostbjb.cz nebo instagramu @dorostbjb a facebooku Dorost BJB Brno.

Expedice Švýcarsko upravené fotky-72_websize.jpg

MLÁDEŽ (Út 18:00)

Ať jsi věřící nebo ne, zveme tě na setkávání naší (a věříme, že jednou i tvojí) mládeže. Chceme být místem, kde se lidé můžou setkávat spolu s dalšími křesťany, ale především s Bohem. Toužíme vytvářet prostředí, kde se každý bude cítit bezpečně a kam může přijít, ať už je radostný, ztrápený nebo prožívá nudu všedních dní. Součástí Boží rodiny ale nejsou jen mladí lidé. Jsme rádi, že můžeme být součástí sboru, do kterého chodí jak děti a rodiče, tak dědečkové a babičky. Proto se jako mládež snažíme účastnit veškerého dění naší církve.
Setkání mládeže se koná každé úterý od 18:00 na Smetanově 20. Více informací a další plánované akce najdeš na našem facebooku facebook.com/mladezbrno.

Mládež BJB Brno

Pro rodiny

MANŽELSTVÍ

Rodiny a děti patří neodmyslitelně k našemu sborovému společenství. Během roku se věnujeme dětem během týdne i souběžně s nedělními bohoslužbami a pořádáme víkendové akce i tábory.

Co by to ale bylo platné, kdyby rodiny nefungovaly ve svém nejvlastnějším jádru? Základem rodiny nejsou děti, ale silná a zdravá manželství. Proto věnujeme cílenou péči také podpoře a rozvoji manželských párů a jejich vzájemných vztahů. Více se můžete dočíst na stránkách Rádi spolu.

KLUB MAMINEK (St 9.30-11:00 1x za 14 dní)

Také maminky na mateřské mají svá setkání. V bezpečném prostředí naší klubovny, v příjemné atmosféře. Přijďte mezi nás.

Aktuální rozpis setkání najdete v měsíčním kalendáři.

SLUŽBA ŽENÁM
V rámci malých skupinek se setkávají ženy v našem společenství. Těšit se můžete na obecenství s ženami různého věku, vzájemné sdílení, modlitby a vyučování. Na žádném setkání nechybí ani malé pohoštění pro dotvoření rodinné atmosféry.
Pravidelná setkání však nejsou jedinou naší aktivitou, každoročně se také účastníme baptistické konference českých a slovenských žen.
 Těšíme se na Vás.
SENIOŘI (Út 15:00 - 1x měsíčně)

Od podzimu 2006 se schází také klub seniorů. Jsou spolu rádi, rádi si povídají u čaje, kávy a nějakých sladkostí. Slaví spolu narozeniny, zvou zajímavé hosty se zajímavými tématy.

Scházíme se první úterý v měsíci v 15 hodin v malém sále. Konkrétní datum setkání najdete v měsíčním kalendáři.

Skupiny a kurzy

O KŘESŤANSTVÍ

Mnoho lidí přemýšlí o světě a zvažuje, jak to všechno kolem nás vlastně vzniklo, a jaký to má smysl. Někdo si rád poslechne odbornou přednášku, jiný raději diskutuje tváří v tvář lidem, kteří tvrdí, že se osobně setkali s Bohem, a říkají další věci, které necírkevní člověk moc nechápe a neví, co si o tom myslet. Každému je bližší něco jiného. Nikdo ale netouží po tom, aby ho nějaký řečník nebo diskutér setřel kvůli nějakým neznalostem, nebo ho kvůli odlišným názorům mlátil Biblí po hlavě.

V našem společenství nabízíme tyto kurzy, ve kterých se můžete o křesťanství dozvšdět více: Objevování křesťanství (7 setkání) a kurzy Alfa. Setkání probíhají na Smetanově, na stanicích i na dalších místech, kde se sejdou zájemci.

Více o kurzech se můžete dozvědět na http://kurz.objevovanikrestanstvi.cz/ok-2/ a  https://kurzyalfa.cz.

KŘEST A ČLENSTVÍ

Křest vnímáme jako veřejné vyznání osobní víry jednotlivce v Ježíše Krista. Proto než někoho pokřtíme, vedeme s ním rozhovory, abychom se navzájem přesvědčili, že my i ten daný člověk mluvíme v souladu s Biblí o té samé věci.

Z technických a organizačních důvodů křtíme většinou více zájemců v jeden den, a to přibližně dvakrát do roka.

Členstvím ve sboru vzniká vzájemný závazek, tedy práva i povinnosti. Není to o zápisu v nějaké církevní matrice nebo o zamluvené židli v modlitebně, ale o tom, že se společně podle svých možností, schopností a obdarování podílíme na společné službě. Takže Vašemu vstupu do sboru bude předcházet i několik setkání, kde se dozvíte více o tom, jak náš sbor funguje, a jak je možné se do služby Pánu Bohu v našem sboru aktivně zapojit.

Máte-li zájem o křest nebo členství, obraťte se prosím na kazatele sboru.

MALÉ SKUPINY

Už od Ježíšových dob se církev schází nejen společně při nedělních bohoslužbách, ale také v menších skupinách. Je to mnohem osobnější a pro mnohé lidi přitažlivější než anonymní setkání s 200 lidmi. Služba skupinek však v našem sboru není alternativou nedělních setkání, ale přirozeným doplněním, které vede k osobnímu růstu do podoby Pána Ježíše rychleji a účinněji, než velké akce.

Na skupinkách se dají dělat různé věci, od studia Bible až po praktické věci zahrnující potřeby členů skupinky i lidí kolem nich.
Přehled vybraných materiálů, které rádi používáme, najdete zde.

Chcete-li se zapojit do nějaké skupinky, nebo se dozvědět více, kontaktujte nás.

HUDEBNÍ SKUPINY

Našem společenství máme rádi hudbu a společný zpěv jako vnější projev skutečnosti, kterou prožíváme v našem srdci.

Do služby hudbou a zpěvem se zapojují skupiny i jednotlivci. Také se setkává pěvecký sbor. Snažíme se střídat různé styly, aby si každý přišel na své a chválil Boha způsobem jemu blízkým.

Pokud máte zájem se připojit, zeptejte se nás na aktuální možnosti.

MODLITBY

Kdo by měl zájem se více modlit nebo toužil po přímluvných modlitbách za konkrétní potřeby, kontaktujte naši pastorační pracovnici, sestru Ester Kvasňovskou (pastorace@baptistebrno.cz).

POMOC POTŘEBNÝM

Podle průzkumů si velká většina lidí v ČR myslí, že církev k ničemu není. Na dotaz, kde by hledali pomoc v problémech, by mnohé vůbec nenapadlo hledat v církvi. Mrzí nás, že se mnoho lidí setkalo někde se špatnými zkušenostmi. Bible nás učí, že “nemůže zůstat skryto město ležící na hoře” a že “svícen se přece nestaví pod nádobu“, ale tak, aby světlo svítilo a ukazovalo lidem na cestu z nesnází a na cestu k Bohu.

Ani nám, členům naší církve není lhostejné, co se kolem nás děje. Proto jsme se dlouhodobě zapojovali a zapojujeme do projektů pomoci při povodních, tornádech a jiných přírodních katastrofách u nás i v zahraničí, ale taky v mnoha případech mnohem “menších” lidských problémů. Pro Pána Boha není žádný lidský problém tak malý, aby ho přehlížel, ale ani tak velký, aby nešel vyřešit. Pán Bůh dělá veliké věci a my chceme být u toho.

Aktuálně dlouhodobě přispíváme na vzdělání jednoho chlapce v Ugandě, dále pomáháme hendikepovaným lidem v ústavu v Šebetově, a podílíme se na dalších projektech.

Budete-li nás chtít nás v některém z uvedených projektů podpořit, nebo se jinak přidat, klidně nás kontaktujte anebo přijďte osobně.

Chvály

Nahrávky

Archív chval sborů BJB je možné najíť na stránce.

Chci se zapojit

Napište, jak byste se rádi připojili nebo se s námi setkejte osobně. 🙂

Chodíte se dívat na naše bohoslužby nebo jiné akce jen jako diváci a nestačí Vám to? To je zcela přirozené, že by to tak nemělo zůstat. Podle Bible byl každému křesťanovi dán nějaký dar Ducha svatého ke společnému prospěchu. A proto je zcela na místě, aby každý od společenství nejen bral, ale také se nějak podílel na jeho službě.

Problém může být v tom, že třeba nevíte, jak byste se mohli zapojit. Oblastí je celá škála. Nejprve jsou to již stávající aktivity a služby, ke kterým je možné se připojit a pomáhat s nimi. A mohou být i věci, které sbor nedělá, ale vy třeba vnímáte, že by měl. V takovém případě kontaktujte prosím kazatele nebo někoho ze starších sboru a můžeme si o tom promluvit. Pokud taková věc bude v souladu s posláním sboru a shodneme se, že je k tomu i příhodný čas, pak není vyloučené, že právě Vás Pán Bůh volá k tomu, abyste začali něco, čemu On chce požehnat.

V neposlední řadě jsou tu praktické aktivity, které na webu sice nemají své samostatné rubriky, ale jsou neméně potřebné. Od služby hudbou a zpěvem, přes spolupráci při jednorázových akcích sboru, laická i odborná pomoc při údržbě sborových budov, pomoc s dopravou na bohoslužby a zpět osobám, jimž to kvůli věku již samostatně činí potíže, a podobně.

A samozřejmě všechno něco stojí, ať už provozní energie nebo další výdaje. Takže je třeba se finančně podílet na chodu sboru i akcí pořádaných pro blaho celé společnosti v našem městě i jinde. (viz rubrika Pomoc dalším).

Na závěr ještě tip, který svou důležitostí patří vlastně na úplný začátek: Vše výše zmíněné by bylo jen lidským snažením, kdyby to nebylo podepřeno modlitbami a Božím požehnáním. I to je služba, dokonce pro úplně všechny bez rozdílu věku.

Ještě jste si nevybrali? – Kontaktujte nás:

2 + 13 =

Copyright © 2024 Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně. Všechna práva vyhrazena.