Bohoslužby

Naše bohoslužby

Centrem bohoslužby je Bůh, kterému sloužíme.
To se děje nejen v neděli na určitém místě, ale pořád a všude, kde se pohybujeme.

Jednou z forem naší služby Pánu Bohu je společná bohoslužba, která má své zvláštní a nezastupitelné místo v životě jednotlivců i celého společenství. Scházíme se v neděli v 9 hodin ráno. Při společném setkání, které trvá většinou kolem 75 až 90 minut (jak kdy), společně zpíváme Pánu Bohu, modlíme se a posloucháme výklad Božího slova.

Protože jsme multigeneračním sborem, který má co nabídnout mladým i starým, uslyšíte během našich společných bohoslužeb nejen lety prověřené křesťanské písně za doprovodu varhan či klavíru, ale také současnou křesťanskou hudební tvorbu. A nejen uslyšíte. Můžete se přidat a společně takto sloužit Bohu tím, že Mu budete zpívat ke chvále.

Součástí společné bohoslužby bývají také zvláštní příležitosti jako křty těch, kteří se rozhodli takto veřejně vyznat svoji víru v Ježíše, a také vyprošování požehnání pro děti, které ale v ranném věku nekřtíme. Tuto možnost budou mít až ve věku, kdy sami a s přiměřenou odpovědností mohou rozhodovat o tom, čemu chtějí nebo nechtějí věřit.

Přibližně jednou za měsíc si připomínáme Kristovu oběť za nás slavením památky Večeře Páně.

Bohoslužby je možné poslouchat i živě přes internet. V archivu si můžete poslechnout i záznamy kázání.

Copyright © 2024 Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně. Všechna práva vyhrazena.