Najít kázání

Křesťan a rozvod

Série: Tématické
52:31
Biblický pohled na manželství a možnost rozvodu. Krátký historický přehled. Naděje a pomoc po rozvodu.

Jaké uctívání se Bohu líbí?

Řečník: John Sarno
Série: Tématické
Bible: Jan 4:4-26
31:18
Možná je to špatná otázka? Stačí jako cíl uctívání kohokoli zaujmout?

Každý den ti budu dobrořečit

Řečník: Petr Coufal
Série: Tématické
Bible: Žalmy 145
31:18
Je pro nás přirozenější si stěžovat než poděkovat Pánu Bohu. Jak se učit chválit Boha i když je život těžký?

Když ke mně přichází Duch svatý

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Skutky 2:1, Efezským 5:18
28:38

V čem je pro mě výhoda, že Ježíš odešel

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Jan 16:1
36:34

Co dnes dělá Ježíš

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Židům 4:14
26:28

Od strachu k víře, od neklidu k radosti

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Abakuk 3
27:52

Jak najít jistý život v nejisté době

Řečník: Marek Žitný
Série: Tématické
Bible: Jan 1:35
29:49

Chvála Boží slávy

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Žalmy 136:1
31:18

Jak se na této poušti měníme

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Deutoronomium 8:1
34:37

Co je to modlitba a jak zakoušet opravdovou Boží přítomnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
24:59

Epidemie jako znamení konce světa

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
23:27

Novoroční verš sboru

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Marek 11:25
27:50

Pohled víry do budoucích dní

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
30:04

Jak a za co nás Bůh jednou odmění?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
43:37

Ježíš: kulisa nebo realita našich Vánoc?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
25:57

Chceš se nechat obdarovat?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
7:22

Zakládání sborů v prvním století a dnes

Řečník: Jiří Unger
Série: Tématické
Bible: Matouš 16:13
36:45

Naše zkušenosti z misie v Ugandě

Série: Tématické
1:03:10

Křesťanství a islám. Ježíš Kristus z pohledu křesťanství a islámu

Řečník: Emir Caner
Série: Tématické
1:27:23

Křestní slavnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Lukáš 19:1
16:16

Odkud jsem vyšel a kam jdu?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 1. Korintským 1:26
24:58

Novoroční verš sboru

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Matouš 23:1
30:42

Co jsme prožili při misii v Ghaně

Série: Tématické
1:33:56

Díkůvzdání

Řečník: Jaroslav Hrůza
Série: Tématické
Bible: 1. Tesalonickým 5:18
15:19

Neboj se, Pán Bůh nemá prázdniny

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Žalmy 121, Jan 5:39, Jan 6:29, Jan 14:6
29:12

Křestní shromáždění

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Skutky 8:26
27:28

O potrkaném býkovi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Lukáš 15:3, Exodus 21:35
1:10:23

Jak v nás působí Duch svatý?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Jan 15:26-16:16
35:39

Jaké pastýře potřebuje církev?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Jan 10:1, Jan 10:11
27:07

Misie v Nepálu

Řečník: Peter Kuruc
Série: Tématické
1:00:19

Slavnost 120. výročí založení sboru

Řečník: Milan Kern
Série: Tématické
Bible: Filipským 1:3
47:30

Tajemství šťastných vztahů

Série: Tématické
1:14:14

Jak spojit církev a rodinu?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Genesis 25:20-49:49
23:47

Až potud nám pomáhal Hospodin

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: 1. Samuelova 7:12
33:41

Když my povstaneme, On září skrze nás

Série: Tématické
48:48

500. výročí reformace – Martin Luther a Jan Hus

Řečník: Jaroslav Pleva
Série: Tématické
1:08:37

Kázání z vězeňské kaple v Súdánu

Řečník: Petr Jašek
Série: Tématické
Bible: Jan 9
44:48

Jsme si dobrými sousedy?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Lukáš 10:25
30:28

Jaký důsledek pro nás má nanebevzetí Pána Ježíše?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Lukáš 24:45, Skutky 1:1
35:49

K čemu nás vybízí novoroční verš sboru

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Koloským 2:6, 2. Petrův 3:18, Židům 6:1
31:31

Hleďme dál s nadějí

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Izajáš 40:12
32:15

Všechno má svůj začátek

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Genesis 3:15
25:53

Dva roky české pomoci ve válečné zóně na Ukrajině

Série: Tématické
1:39:11

Umíte vysvětlit lidem evangelium?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 1. Petrův 3:14
39:57

Kažte evangelium všemu stvoření

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Marek 16:15, Matouš 28:19, Skutky 1:8
30:54

Uctívání na zemi a v nebi

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Jan 4:20, Zjevení 4
33:06

Moje vášeň č. 1

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Matouš 12:28
29:25

Křestní shromáždění

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Jan 3:1
21:30

Bůh, který ti je stále nablízku

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Jan 16:5
28:56