Najít kázání

Vánoční dar, který vám vyrazí dech

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Korintským 9:15
28:13
Dostali jste někdy o Vánocích dar, který vám vyrazil dech? Co s námi může udělat dar, který nám dal Bůh ve svém Synu?

Od pohádky k realitě

Řečník: Meego Remmel
Bible: Zjevení 3:20
48:02
Pohádky většinou končí šťastně, ale co náš život? Jak Ježíš mění náš životní příběh ke šťastnému konci?

Bůh je tu s námi - adventní večerní bohoslužba

48:02
Pojďte spolu s námi oslavit příchod Božího Syna na tento svět. Zpívat a hrát budou skupiny Grace To You, MP3D a Honza Halík.

Co udělal Bůh pro nás?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 1:67-75
30:55
Při narození Jana Křtitele vytryskla ze srdce jeho otce Zachariáše nádherná píseň. Je plná úžasných zpráv o tom, co Bůh udělal a dělá pro nás dnes.

Čím nás mohou Vánoce šokovat?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 1:26-28
39:55
Vánoce, čas lásky a pokoje, ale někdy i nečekaných překvapení. Jakou šokující zprávu s sebou Vánoce nesou každý rok?

Přichází ten, který je naší nadějí

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 9:1-6
28:14
Jak můžeme v Ježíši najít Podivuhodného rádce, Mocného Boha, Otce věčnosti a Vládce pokoje.

Jak se zbavit pochybností ohledně našich Vánoc

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 1:5-25
31:20
Všichni víme, že letošní Vánoce budou jiné, než ty dřívější. Co dělat s pochybnostmi, které nás občas ohledně Vánoc přepadnou? Na co se opravdu můžeme těšit?

Víme, co znamená dnešní doba?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:11-14
26:49
Dnešní doba nám možná přijde trochu zmatená. Co ale o tomto čase zjevuje Boží slovo? A k čemu nás dnes vybízí?