Najít kázání

Nová budoucnost

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení , Zjevení 5
30:18
V závěrečném kázání série “Nové věci, které ti Bůh nabízí v novém roce” budeme mluvit o nové budoucnosti. Každý z nás by si už přál, aby skončila tato zmatená koronavirová doba, chceme naději na lepší budoucnost. Budoucnost, kterou nám nabízí Bůh, je nepředstavitelně krásná - a jde nám naproti.

Nová svoboda

Řečník: Pavel Coufal
29:52
Je možné, aby byl člověk opravdu vnitřně svobodný k čistému životu podle Božích měřítek? Pokud ano, jak to mohu prožívat i já?

Nové víno do nových měchů

Řečník: Pavol Andraško
35:05
O víně se v církvi mluví zřídka. Ve čtvrtek se však společně zamyslíme nad biblickým obrazem nového vína a nových měchů, který nám prozrazuje více o novému životu z moci Božího Ducha a varuje nás před prázdným náboženstvím.

Nový život

Řečník: Marek Žitný
Bible: Jan 3, Ezechiel 36:26
37:00
Co vlastně hledáme? Za čím se pachtíme? Co nám nedá spát, stejně jako Nikodémovi, který se v noci vypravil za Ježíšem, aby získal odpovědi na své palčivé otázky? Je Ježíšova nabídka nového věčného života stejně relevantní pro Nikodéma před 2000 lety jako pro nás dnes?

Nová láska

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jan 13:34, 1. Janův 2:7-11
35:46
Slovo láska jako opotřebovaná mince? Má toto slovo v dnešní společnosti ještě nějaký obsah? Jaký je rozdíl mezi “starým” a “novým” přikázáním v prvním dopisu apoštola Jana?