Najít kázání

V krizových dobách se starej o svoji rodinu

Řečník: Marek Žitný
Bible: Jozue 24:15
34:51
Někdy se bojíme nejisté budoucnosti a rádi bychom se komplikované době vyhnuli. Je ale krizové období pro rodinu pouze nebezpečím nebo i příležitostí k něčemu pozitivnímu? Jak mohu já přispět ke zdravému růstu své rodiny? A kde je v tom Bůh?

V krizových dobách dobře využij svůj čas

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Kazatel 3:1-15, Efezským 5:15-17
32:54
Jsme v lockdownu, život se zpomalil, ale nepřipadá nám, že bychom měli více času. Co děláme s vzácným časem, který jsme dostali? Jak ho v této době nepromarnit, ale využít na maximum?

V krizových dobách vytvářej zdravou církev

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Efezským 2:19-22, Židům 10:24-25
31:24
Církev se dnes částečně přenesla do on-line prostoru. Možná nás to už unavuje, někteří se odpojují, vypínají svůj zájem. Možná víc než dřív potřebujeme zažít živou Kristovu církev, kde jsme požehnáni Kristem i druhými lidmi, ale také jsme pro druhé požehnáním.

V krizových dobách buduj zdravé vztahy

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Římanům 12:15-16
46:46
Život jsou vztahy, všechno ostatní jsou detaily. Až v čase krize poznáváme, jak jsou zdravé vztahy důležité. Budování vztahů není jednoduché a to obzvlášť v této době. Jaké jsou naše vztahy a co pro ně můžeme dělat?

V krizových dobách rozvíjej svůj duchovní život

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Filipským 3:7-16
37:52
Co by mohlo bránit rozvoji našeho duchovního života v době koronakrize i mimo ni? A jaké jsou předpoklady úspěšného duchovního růstu, jak probíhá tento růst?

V krizových dobách přemýšlej, na co myslíš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Filipským 4:8
38:59
Nad čím často přemýšlíš v dnešní nesnadné době? Čím naplňuješ svoji mysl? Co můžeme dělat, aby v naší mysli převládal pokoj od Pána Boha?

Co se můžeme naučit o překonání krize od Joba

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jób 42:5
33:47
Začínáme novou sérii kázání “Jak přežít krizová období života”. Kdysi žil muž jménem Jób, který prošel obrovskou životní krizí. Co se od něho můžeme naučit pro situaci, ve které jsme dnes?