Najít kázání

Křesťanovy jistoty

Bible: 1. Janův 5:13-21
45:56
Jak si můžeme být jisti že Bůh, který nám dal věčný život, také odpovídá na naše modlitby a chrání nás?

Svědectví o Kristu v našem srdci

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 5:6-12
27:40
Jak Ježíšův křest, ukřižování a Duch dosvědčují pravdivost Janova svědectví o Kristu?

Víra je vítězství

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 5:1-5
32:45
Dnešní zamyšlení z Bible nám ukáže, jak pohled na Ježíše Krista vede k jistotě spasení a vítězství, které “přemáhá svět”.

Jistota spasení?

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 3:19-24, 1. Janův 4:13-21
31:41
Můžeme si být jistí naší záchranou pro věčný život? Jak vyhrát bitvu s nejistotou v našem srdci?

Zkoumejte duchy

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Janův 4:1-6
31:14
Jak vypadá duchovní “fake news”? A jak se jim dá bránit?

Milujme se navzájem činem

Řečník: Lukáš Makovička
Bible: 1. Janův 3:11-18, 1. Janův 4:7-12
35:05
Oheň a led. Slova a činy. Láska a nenávist. Apoštol Jan nás opakovaně vybízí, abychom se navzájem milovali – ale zároveň je mu jasné, že mnohem snáz nenávidíme nebo milujeme způsobem "buď s Bohem a měj se dobře" (a hlavně nečekej, že pro to něco udělám). Takže se podíváme, co na tom Bohu tolik vadí, kde vzít inspiraci k opravdové lásce a proč je to vlastně tak důležité.

Boží děti

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Janův 2:28-3:10
29:04
Kdo se narodí znovu, má identitu Božích dětí. Pojďme žasnout nad Boží svrchovanou milostí, která otevírá náš duchovní zrak. Potom vidíme jasně osobu a dílo Ježíše Krista.

Slovo varování

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 2:18-27
35:32
Kdo má zodpovědnost za rozpoznání falešného učení? Jsou to teologové a bibličtí učenci? Jakou úlohu v tom má hrát každý křesťan?

Milování světa vs vítězství nad Zlým

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 2:12-17
33:12
Dá se rozpoznat pravá a falešná víra? Jak žít, abychom důvěřovali Ježíši v otázce naší spásy, zůstávali v trvalém vztahu s Bohem Otcem a drželi se jeho Slova?

Dodržování Jeho přikázání

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Janův 2:3-11
32:55
Co dodržování Božích přikázání může ukázat v našem životě, jaké v něm mají přikázání místo a jak je vůbec možné je vnímat jako něco dobrého a dosažitelného? Zveme Vás na čtvrteční bohoslužbu, kde budeme hledat odpovědi v pokračování listu Jana

Tři falešná tvrzení

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 1:5-2:2
30:27
Někteří tvrdí, že na hříchu nezáleží, jiní popírají, že označuje stav lidstva. Bible je zde jasná. Naše naděje je jen v evangeliu. Křesťané mohou s jistotou prožívat svůj vztah s Otcem, skrze víru v Ježíše, který se za nás přimlouvá.

Slovo života (Proč právě 1. list Janův?)

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 1:1-4
34:46
1. list Janův se někdy vykladačům i čtenářům zdá složitý na pochopení. Přesto je tento text pro církev 21. stol. důležitý, protože ji chrání před nebezpečím falešných učitelů a motivuje věřící k radosti, posvěcení a jistotě.